VARIA

Språk: finska
Utgivare: Skövde Finska Förening
Postadress: Skåningstorpvägen 2, 541 65 Skövde
Telefon: 0500-43 86 50
Fax: 0500-43 86 30
E-post: sff@mbox301.swipnet.se
Prenumerationspris: ingår i medlemsavgiften (7-10 nr/år)
Plusgiro: 13 56 88-0
Upplaga: ca 360.

Annonspriser: 8x13mm=300 kr. Halvsida A5=700 kr. Helsida A4=1000 kr.
Årsannons 8x13mm=2500 kr. Små annonser 60 kr. Medlemmar betalar 40 kr.

Föreningsinformation, så som dans, tävlingar, fester m.m.

Tillbaka


Senast ändrat mars 2012.