VIZYON

- blick för framtiden, - geleceğe bakış

Språk: turkiska, svenska
Startår: 2007
Utgivare: Svensk Turkiska Riksförbundet (SVTR)
Postadress: Drottninggatan 26, 411 14 Göteborg
Tel: 031-13 37 06
E-post: vizyon@strf.se
Prenumerationspris: privatpersoner 100 kr, organisationer och institutioner 200 kr (4 nr/år)
Inför annonser

Hemsida: http://www.strf.se/

Organisationstidskrift.

Tillbaka


Till html maj 2007. Senast ändrat januari 2009