XIXËLLONJA

Språk: albanska
Startår: 2004
Utgivare: Föreningen Besa
Box 18542
200 32 MALMÖ
Tel: 040-12 24 33 Fax: 040-94 72 34
E-post: xixellonja@home.se
Utkommer med 6 nr per år.

Barn- och ungdomstidskrift.

Tillbaka


Till html januari 2006