YKS´KAKS

Språk: finska, vissa inslag på svenska
Startår: 1993
Utgivare: Ruotsinsuomalaisuuden Tuki/Sverigefinskhetens Främjande
Postadress: Rademachergatan 34, 632 20 Eskilstuna
Telefon & fax: 016-12 20 43
E-post: info@ykskaks.se
Telefon marknadsföring: 016-35 59 86
Prenumerationspris: Sverige 150 kr, utlandet 200 kr (22 euro) (10 nr/år)
Plusgiro: 15 58 12-1
Annonspriser: 2 sidor 4.000:- (förening) 8.000:- (övriga)
1 sida 2.000:- (förening) 4.000:- (övriga)
½ sida 1.000:- (förening) 2.000:- (övriga)
Övrigt: 2:-/mm, resp. 4:-/mm
Hemsida: http://www.ykskaks.se/

Politiskt och religiöst obunden månatlig kulturtidning för sverigefinländare i Mälardalen. För medlemmar i Torshälla och Eskilstuna finska föreningar ingår tidningen i medlemsavgiften.

Tillbaka


Till html 29 jan 2000. Senast ändrat december 2007.