ZENA - KVINNA

LIST BIH SAVEZA ZENA U ŠVEDSKOJ

Språk: bosniska, svenska
Startår: 1999.
Utgivare: Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige
Orgnr: 866601-5824
Postadress: Box 353, 541 28 Skövde
Tel: 0500-48 14 86
Fax 0500-41 42 01
E-post: info@bihsavezzena.com
Plusgiro: 126 95 73-0
Prenumeration: 15 kr nr (4 nr/år)
Annonser: 1/1 2000kr, 1/2 1200 kr, 1/4 700 kr
Upplaga: 1000 ex
ISSN 1650-5204
Hemsida: http://www.bihsavezzena.com/

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat mars 2006