Inledning

 

Våra gemensamma högtider vill ge en kortfattad information om de högtider som firas i Sverige och i några av de länder varifrån invandrarna kommer.

Vi vill att invandrarna skall bli bekanta med de svenska högtiderna, och att även svenskarna bekantar sig med invandrarnas kulturtraditioner. På så vis kan förståelsen för och accepterandet av varandras kulturer öka.

När man närmare granskar de olika högtiderna finner vi många gemensamma drag. Kulturtraditionerna har vandrat från land till land under seklers gång och lånat från varandra.

Denna lilla skrift vill inte göra anspråk på någon fullständighet, utan kan snarare ses som ett incitament för invandrarna att nedteckna sina traditioner, så att de kan föras vidare även i främmande land.

Immigrant-institutet välkomnar synpunkter från läsarna så att viktiga högtider kan föras in i kommande upplagor.

Amin Beik ansvarar för innehållet i skriften. Institutet vill rikta ett stort tack för den noggrannhet som han visat i sitt pionjärarbete.

Den andra upplagan har kompletterats med några afrikanska, asiatiska och amerikanska högtider samt ytterligare några nya västerländska högtider.

Miguel Benito

institutschef


Beställning av boken "Våra gemensamma högtider" kan göras genom betalning till bankgiro 490-6012. Pris: 100 kr inkl moms och porto.
Skolor och institutioner kan beställa mot faktura:
Immigrant-institutet, c/o Emigranternas Hus, Packhusplatsen 7, 411 13 Göteborg.
E-post: info@immi.se