LITTERATUR AV OCH OM INVANDRADE KULTURARBETARE

presenterad i tidskriften Invandrarrapport

albanska | arabiska | bengali | bulgariska | engelska | finska | kroatiska | kurdiska | makedonska | persiska | polska | rumänska | ryska | spanska | svenska A-K| svenska L-R| svenska S-Ö| tjeckiska | turkiska |

PÅ SVENSKA

Abbas Alizadeh, Ghulam Reza, Så som ett blad på vatten . - Lund : Roya c cop. 1991. - 32 s.
År 1987 kom Gulam Reza Abbas Alizadeh till Sverige, där han blev redaktör för kulturtid-skriften Roya.
Abbas har skrivit och publicerat både lyrik och prosa. Så som ett blad på vatten är hans debutbok på svenska. Han använder också pseudonymen Mazandarani.

Jag sover
en stjärna bränner
på mina läppar
dess värme för världen
dess fuktkänsla
för mig!
På min panna
rör sig månen sakta
så som ett blad på vatten
Reser jag mig
förminskas världen en stund
vaknar jag och öppnar ögonen
skrämmer världen mig igen

Appleman-Jurman, Alicia: ALICIA. - Wahlström & Widstrand, 1991.
Alicia är en självbiografisk roman om författarens barn- och ungdomstid .Alicia A-J föddes i Polen och var åtta år 1938. Det var då hennes och familjens liv började förändras genom att de för första gången blev utsatta för antisemitism. Hon berättar i boken om vad som hände henne, familjen och vännerna under kriget - hon var en av de få som överlevde koncentrationslägren. Vi får läsa om krigets oerhörda grymhet, men också om kärlek och värme.Det tog Alicia A-J drygt åtta år att skriva romanen och det krävdes mycket kraft att genomleva den stora smärta som minnena gav henne.Hon bor sedan 1950-talet i USA, och har avsatt stor del av sin tid för att berätta om sina upplevelser för ungdomar.

Baksi, Mahmut, Pojken från Garzan-slätten. - Stockholm, Natur och Kultur, 1995. - 75 s.
I Pojken från Garzan-slätten berättar den kurdiske författaren Mahmut Baksi om sin barndom i Kurdistan. Hans morfar var en kurdisk aga som ägde tre byar vid Garzan-floden. Livet i byn var både grymt och spän-nande. Nomaderna var vänner och vargarna fiender.
Denna lilla bok, humoristisk och lärorik, är mest lämplig för barn i 9-12 års ålder, men det avslutande kapitlet, skrivet av Elin Clason med titeln "Lite kurdisk historia" gör att även äldre ungdomar kan ha både glädje och nytta av boken.

Baksi, Mahmut, Videobruden. - Svartvitt, 1995. - 135 s.
Videobruden är en humoristisk och sorglig skildring av kurdiskt exilliv i Sverige. Baksi har förmågan att fånga in människan i sina skildringar. Sedan han kom till Sverige som flykting 1971 har han fortsatt sitt engagemang för kurdernas sak.

Baptista-Axelsson, Caroline, Från Sockertoppen till Söders Höjder. - Solin, 1994. - 197 s.
Detta är ingen självbiografisk bok trots att författarinnan och huvudpersonen Claudia har mycket gemensamt: de är båda brasilianskor i Sverige, gifta med svenska män och yrkesverksamma som tolkar för flyktingar. Med Claudia får man som läsare följa med på tolkningsuppdrag, begravning till Brasilien, lyckliga familjestunder. Claudia har skinn på näsan och klarar det mesta, även de problem hon ställs inför som har med hennes ställning mellan två kulturer att göra, två kulturer hon strävar efter att väva samman.

Barnets bästa : en mångkulturell antologi inspirerad av FN-konventionen om barnets rättigheter / Redaktör Kerstin Åsbrink.-Invandrarnas Kulturcentrum, 1993. 140 sidor.
Strax innan riksförbundet IKC upphörde kom denna bok ut. Den består av litterära bidrag i form av dikter, korta noveller, en radiopjäs och bilder från invandrare - vuxna och några barn - samt några svenskar. Bland de litterära bidragen noterar man flera från Gabriela Melinescu och två från Jeanne Cordelier, men att också flera andra kända invandrare medverkar; Rita Tornborg, Claude Kayat, Nicos Kokkalis... liksom bland bildkonstnärerna Jaromir Svozilik, Gerald Steffe, Ilona Benczédi, Dagmar Jerabkova...Denna bok är inte för barn. Den är om barn för vuxna, författarnas och illustratörernas påminnelse om barnen och om att också barnen har rättigheter. Boken säljs genom Invandrarförlaget. Pris 100 kr.

Ben Jelloun, Tahar, Nadias vrede.- Stock-holm, Alfabeta,1998.- 124 s.
Nadia växer upp i förstaden Resteville utanför Paris tillsammans med sina syskon och invandrade arabiska föräldrar. Hon är inte som andra och hon vill inte heller vara det.
Nadia ser allt. Hon ser sin svåger som är självisk och grym. Hon ser den växande apatin hos sina bröder. Hon ser andra arabiska fäders vanmakt inför sina döttrars frigörelse och deras oresonliga hat, och den totala avsaknaden av medkänsla från det franska samhället.
Men Nadia tar sig rätten att gå sin egen väg. Hon är ursinnig och hon är beslutsam. Hon tänker inte låta sig förtryckas.
Tahar Ben Jelloun, hyllad författare av bland annat den aktuella romanen, Den ödesdigra natten, kommer här med sin första ungdomsroman. Hans suggestiva, lyriska språk i kombination med spänningen och vreden i skildringen gör detta till en bok man inte glömmer.

Bei Dao, Samlade dikter / i tolkning av Göran Malmqvist. - Stockholm : Norstedt, 1995. - 272 s. Bei Dao räknas som den främste i den generation av kinesiska poeter som började skriva under kulturrevolutionen. Denna volym inne-håller hans samlade poetiska verk från perioden 1972-1993.
Med hjälp av ett skiftande perspektiv och ett dynamiskt bildspråk som kännertecknas av suggestiv kraft, har Bei Dao skapat en poetisk värld som saknar motstycke i den kinesiska litteraturen efter 1949.
Vad som främst utmärker Bei Dao är hans omutliga sanningssökande. I en exiltillvaro, som för honom själv framstår som alltmer ödslig och omänsklig, hävdar han poetens rätt att uppenbara och ge uttryck åt existentiella sanningar liksom att värna om individens integritet.

Behros, Fateme, Som ödet vill : roman. - Natur och Kultur, 1997. - 356 s.
En iransk kvinna tvingas fly från hemlandet med sin familj. Med bara ett par små väskor som bagage smugglas de ut, men vad som skulle bli en ganska enkel ridtur över bergen till Turkiet förvandlas till en flera veckor lång väntan i avlägsna bergsbyar. De tas om hand av olika mellanhänder och kurirer, och väl i Turkiet måste de finna nya smugglare som kan hjälpa dem vidare till Sverige. Osminkat och personligt berättas vidare om vad anpassningen till ett nytt liv kostar familje-gemenskapen.

Bekas, Sherko, Röd flykt / översättning: Khabat Aref Marouf ; svensk textbearbetning: Lars Holger Holm. - APEC, 1997. - 46 s.
Dikter.

Berberova, Nina, Kyparen och slinkan. - Stockholm : Albert Bonnier, 1992. - 196 s.
Nina Berberova är född i St. Petersburg 1901, men lämnade Sovjetunionen på tjugotalet. Efter många år i Frankrike kom hon på femtiotalet till USA där hon varit verksam som professor i rysk litteratur.
Nina Berberova är en författarinna vars texter utstrålar rysk frodighet och humor, livslust och styrka hos romanens personer trots den fattigdom och misär som omgärdar dem.

Bäckman, Anna-Lisa, Ave. Till havet. - Studiekamraten, 1994. - 90 s. Dikter.

Cho, Byung-Hwa, Dröm /översättare: Gunnar Bergström, Byung-Eun Choi. - 1993. - 80 s. Pris: 80 kr (Säljs via Invandrarförlaget)
Författaren Byung-Eun Choi, verksam som konstnär i Sverige, presenterar den koreanske poeten Byung-Hwa Cho på svenska med dikter översatta från engelska av Gunnar Bergström. Dowlatabadi, Mahmoud, Min lyckas gasell; Gozal / översättning: Azar Mahloujian. - Baran, 1996. - 31 s. Sagoberättelse.

Combüchen, Sigrid, Om en dag man vaknar : essayer. - Norstedt, 1995. -219 s.
Manlig konservatism är ett tema som sysselsatt Sigrid Combüchen länge. Här presenteras flera essäer kring temat med utgångspunkten från D H Lawrence, D`Annunzio, Joyce Carol Oates, Wodehouse och L P Hartley.

Farrokhzad, Forough, Mitt hjärta sörjer gården : modern persisk poesi / översättning av Namdar Nasser. -Göteborg : Lindelöw, 1996. - 92 s.
Forough Farrokhzad är den mest inflytelserika kvinnliga poeten i Iran. För första gången presenteras hon på svenska med ett urval dikter. Dessa dikter kommer från hennes två sista poesisamlingar.
I bokens forord skriver Bo Utas, professor i iranistik vid Uppsala universitet: "Farrokhzads häpnadsväckande utveckling som poet kan ha berott dels på att hon, med en osedvanlig poetisk begåvning, startade nästan förutsätt-ningslöst utan namnvärd litterär skolning och klassisk belastning, dels på att hon framträdde när den iranska kulturens kluvenhet hade nått ett långt framskridet stadium."
Mitt hjärta sörjer gården introducerar Forough Farrokhzads poesi på svenska. Boken är översatt av Namdar Nasser, själv poet och författar

Fjäll, Göta M., Sagor från Kaukasien. - Hede : HLT, 1995. - 105 s. : ill.
Kaukasien är i sig en sagovärld, framhålls i den inledande, målande beskrivningen av georgierns, tjerkessens, armenierns och andra kaukasiska folks sinne och miljö.
Det särpräglade kaukasiska folklynnet spe-glas i 24 sagor, nedtecknade av Sourène Erzin-kian Lorelli, armenier från Kaukasien som levde som invandrare i Sverige. Sagorna är presenterade av hans maka, Göta M. Fjäll.

Fridholm, Rolf, Medborgare : en vänbok om Cornelis. - Göteborg : Lindelöw, 1996. - 115 s.
Rolf Fridholm och Cornelis Vreeswijk lärde känna varandra redan på 1960-talet. När Cornelis på 1970-talet var i Göteborg och uppträdde började samarbetet på scen mellan honom och Rolf Fridholm. I denna vänbok, med roliga episoder, äventyr och dikter, lär vi känna privatpersonen Cornelis.

Gardell, Jonas, Frestelsernas berg. - Stock-holm : Norstedt, 1995. - 226 s.
Maria är en sjuttioårig kvinna som förlorat allt, och som samlat ihop resterna av sitt liv i kartonger som hon staplat utmed väggarna i sin trånga portvaktslägenhet på Jungfrugatan i Stockholm.
Frestelsernas berg är en starkt gripande skildring av en övergiven kvinna och en splittrad familj.

Från andra sidan : en antologi med texter av polska författare i Sverige. - Polonica, 1997. - 55 s.
En samling dikter och korta berättelser. Medverkar: Michal Moszkowicz, Andrzej Szmilichowski, Elzbieta Scibor-Achenbach, Janina Tropp-Gubler, Eugeniusz Wisniewski, Aleksander Zorkrot. Varje författare presenteras kortfattat.

Golrang, Akbar, Parrpinblommor. - Lund, 1993. - 173 s.
Golrang är född 1945 i Abadan, Iran. Han har studerat film i London och psykologi vid Lunds universitet. Han har också biblioteksexamen från Bibliotekshögskolan i Borås. Romanen berättar om några iranska familjers dramatiska öden från tiden efter andra världs-kriget och framåt, med tonvikten på tiden fram till 40-talets slut. En tids- och miljöskildring som hjälper oss att bättre förstå andra kulturer.

Guillou, Jan, Ondskan. - Norstedt, 1996. - 284 s.
Boken kom ut 1981 första gången. Sedan dess har boken korats till en av de 100 viktigaste böckerna i Sverige under 1900-talet. Den franska utgåvan av Ondskan tilldelades 1990 franska radions pris för bästa översatta roman. I Ondskan beskrivs våldet i den svenska vardagen. Vi får följa huvudpersonen Eriks fostran i ondska från hemmet med den sadistiske fadern till skolgården med dess gängbildningar. Erik blir relegerad på grund av sitt brutala uppträdande och hamnar på internatskola. Det är en värld fylld av pennalism. En viktig bok som hjälper oss att något förstå de psykologiska mekanismerna bakom våldet i samhället.

Här presenteras 158 kulturarbetare i Malmö. - Arbetsförmedlingen Kultur Malmö, 1997. - 195 s. : ill.
Det gemensamma för dessa 158 kulturarbetare är att de är födda utomlands. Boken är ett samarbete mellan Invandrarförvaltningen, Kultur Malmö och Arbetsförmedlingen. Boken är upplagd på samma sätt som Internationella kulturskapare i Göteborg presenterad i föregående nr av IR.

Internationella kulturskapare i Göteborg. - Göteborgs kulturnämnd, 1995. - 159 s. : ill.
Boken är en katalog med ett hundratal kulturarbetare från olika länder och verksamma i Göteborg. Boken har tillkommit i samarbete med Göteborgs invandrarförvaltning och Arbetsförmedlingen.

Iremet, Faruk, Och i älskades hunger. - Iremet, 1994. - 72 s.
Faruk Iremet, född 1965, är från norra Kurdistan. Han skriver i kurdiska, turkiska och svenska tidskrifter. Han har tidigare utgivit en diktsamling på kurdiska. Den här är hans första diktsamling på svenska.

Iriarte, Frédéric, Irrealisation. - 1994. - 103 s.
Iriarte är född i Paris 1963 och bosatt i Sverige sedan 1988. Denna bok är en exposé över Iriartes konstverk. Förord och presentation av Ilmar Laaban.

Jag och mitt land : dikter skrivna av invandrarelever. - Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Jönköping, 1995. - 159 s. - (Dokumentationsserien / Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Jönköpings kommun ; 1:6)
En trevlig bok som borde användas inom skolan för att bättre förstå invandrarelevernas känslor inför det hemland de lämnat och det nya landet de kommit till. Tre av dikterna återges på omslagets baksida av Invandrarrapport nr 3/4-96.

Jalava, Antti, Känslan. - Stockholm : Norstedt,1996. - 216. s.
Antti Jalava är född i Finland och sedan tio-årsåldern bosatt i Stockholm. Han har tidigare bl.a. givit ut ungdomsboken "Jag har inte bett att få komma" (1976) samt romanerna "Asfalt-blomman" (1980) och "Sprickan" (1993).
I ett tillstånd av känslofeber och tärande längtan reser Erkki från Stockholm till sitt barndomsland Finland. Inte för att få en identitet eller söka sina rötter, utan för att ge sin livskänsla en form och en synlig mening.
En docka, som han kallar Poika, blir hans vägvisare och uppdragsgivare denna vinter och vår i Helsingfors och vid sjön Saimen. Erkki är desillusionerad och självdestruktiv, men känslan, denna gåtfulla kraft, tvingar honom att slutföra sitt uppdrag

Jalava, Antti, Känslan. - Norstedt, 1996. - 215 s.
I ett tillstånd av känslofeber och tärande längtan reser Erkki från Stockholm till sitt barndomsland Finland. Inte för att få en identitet eller söka sina rötter, utan för att ge sin livskänsla en form och en synlig mening.

Järnström-Kurowska, Teresa Paulina, Ur källan / tolkning från polska språket: Sven Ahlgren ochTeresa Paulina Järnström-Kurowska. - Polonica, 1998. - 55 s.
Dikter.

Kakaee, Fahmi, Gelas om våren och andra berättelser från Kurdistan. - Stockholm, Na-turia, 1995. - 39 s.
Gelas bor långt borta i en liten by i Kurdistan. Hon älskar våren med alla blommor och fåglar. Hon älskar månen och stjärnorna men mest av allt älskar hon sina föräldrar.
I barnboken Gelas om våren och andra berättelser från Kurdistan får läsaren känna Gela ordentligt: hur hon lever, vad hon fantiserar om och funderar kring. En lättläst, trevlig bok för låg- och mellanstadieåldern.

Kallifatides, Theodor, Brännvin och rosor. - Stockholm : Legus, 1996. - 216 s.
"Telefonsamtalet , som jag hade fruktat i arton års tid, kom kvällen den femtonde februari 1982." Så inleder Alki sin berättelse om fadern, om hans liv och död. Alki är en fyrtioårig författare av grekisk härkomst och det är brodern som ringer från Aten för att tala om att deras far är mycket sjuk. När Alki kommer till Aten är fadern redan död.
Brännvin och rosor är en gripande roman med mycket humor som visat Theodor Kallifa-tides djupa och klara insikter om liv och död och hans mästerliga berättarkonst.

Kallifatides, Theodor, Afrodites tårar : om gamla gudar och eviga människor. - Bonnier, 1996. - 222 s.
En söndagsmorgon i Athen börjar Theodor Kallifatides återknyta till de grekiska sagor och myter som berättats för honom i barndomen.

Kallifatides, Theodor, Ett liv bland människor. - Bonnier, 1994. - 141 s.
Här berättar Kallifatides om sig själv. Någon större behållning blir det dock inte.

Kallifatides, Theodor, Det sista ljuset : roman. - Bonnier, 1995. - 267 s.
Det är nyårsnatt i Rinkeby. Något enstaka fyrverkeri lyser fortfarande upp himlen. Odysseas Christou och hans kvinna och Adriana har skapat sig ett liv i Sverige, ett grekist liv med nya förtecken. Just denna natt utplånas plöstligt deras starkaste länk till det svenska. Sonens plötsliga död vänder upp och ner på deras tillvaro. En psykologisk roman om människors leda och lust. I berättelsen smyger sig dock här och var en sväpande kritik mot den grekiska kolonin utan att läsaren får en möjlighet att kontrollera om uppgifterna är sanna eller falska eller ens relevanta.

Kallifatides, Theodor, De sju timmarna i paradiset : roman. - Bonnier, 1997. - 268 s.
I centrum för denna samtidsroman står Petra, en självständig 35-årig kvinna med ett viktigt jobb, en framgångsrik man och tre härliga barn. En människa som både vågar och vill pröva sina gränser. Som säger ja till passionen, de sju timmarna i paradiset. Men vad blir priset?

Kallifatides, Theodor, Vem var Gabriella Orlova? - Bonnier, 1991. - 322 s.
En ung grekamerikan flyr sina barndomskvarter efter en farlig flirt med maffian. Hans mål är fädernas Athen där doften av timjan längesedan dränkts i bilarnas avgaser och där mutor sväljs lika villigt som retsina.

Kaltiala, Nina, Vita gräs. - Norstedt, 1996. - 203 s.
Hon bor i norr, Aja, och hon är lärare vid en invandrarskola där det finns barn från Iran, Irak, Libanon, Eritrea. Barn som inte kan svenska. Hon lever ihop med Kristian som är forskare och ofta på resa. Hon träffar Wael, en kollega och lärare i arabiska. Sakta, försiktigt närmar de sig varandra.En spännande bok också om livet i skolan, och om barnens liv utifrån lärarperspektivet. Finstämmigt språk. Nina Kaltiala debuterade 1994 med romanen Midsommar. Vita gräs är hennes andra roman.

Klein, Georg, Korpens blick : Essäer om vetenskap och moral. - Stockholm : Bonnier, 1998. - 331 s.
I inledningen till sin nya essäsamling återger Georg Klein en oroande och djupt berörande dikt - "Korpen" - av den ungerske poeten Ottó Orbán. Det är en dikt som inte släpper sitt grepp om honom.
Korpen symboliserar för Klein kulturens undergång. Långsamt, omärkligt och obönhör-ligt påverkar den våra själar som en inifrån kommande förlamning.
I Korpens blick tar Georg Klein upp frågan om forskarens ansvar och forskningens roll i samhället. Lidelsefullt försvarar han - i opposition mot dagens dekonstruktivistiska strömningar - naturvetenskapens förmåga att komma fram till giltig och hållbar kunskap om den värld vi lever i. Men han redovisar också röster som är kritiska mot hans hållning - en brevväxling med journalisten och författaren Göran Rosenberg hör dit.
Klein hämtar många exempel från genetik och cancerforskning, men berör också kultur-skillnader, rasism och antisemitism, natur-vetenskap och humanism.

Kuzmenko Lindqvist, Inga-Lina, Hjärtliga hälsningar : dikter. - Wahlström & Widstrand, 1996. - 52 s.
Inga-Lina Kuzmenko Lindqvist föddes i Vilnius 1964 och flyttade som femtonåring till Malmö där hon fortfarande bor. Diktsamlingen Änglaspår kom 1994 och belönades med FIB:s lyrikpris. Denna diktsamling är hennes andra.

Kyrklund, Willy, Berättelser, dramatik, anföranden, artiklar. - Stockholm : Bonnier Alba, 1996. - 649 s.
Willy Kyrklunds författarskap tillhör de mest originella och betydande i den svenska litteraturen.
I denna utomordentligt vackert bundna volym ingår: Ångvälten, Hermelinens död, Den överdrivne älskaren, 8 variationer, Elpënor, Bröllopet, Platanhårsdialog på en ö i Aigaion, Medea från Mbongo, Gudar och människor, Zéb-un-Nisá, Det svåra numret, Kaosfunktionen, samt ett urval anföranden och artiklar.Tillbaka till början

Till Immigrant-institutets hemsida

Tillbaka till Institutets bibliotek

Till html av Miguel Benito juni 2000