Litteratur om invandrarakademiker

 

"Bara jag får chansen att få visa vad jag kan" : satsningen på aspirantutbildning - vad blev det av den? : en uppföljningsstudie . - Stockholm : Högskoleverket, 1998.

Ahlroos, Maja, Hjärnkraft på sparlåga : invandrarakademikerna, en outnyttjad reserv på den svenska arbetsmarknaden. - Stockholm : SACO, 1991.

Andersson, Marita, Att kunna kämpa för sig själv : invandrarakademiker på den svenska arbetsmarknaden. - Stockholm : Pedagogiska inst., Stockholms universitet, 1992.

Boukas, Andreas, Arbete efter utbildning? : var god dröj- . - Stockholm : Högsk. för lärarutbildn., Inst. för pedagogik, Avd. för barn- och ungdomsvetenskap, 1989. - 57 s. - (Rapport / Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, Institutionen för pedagogik, ISSN 0348-4335 ; 1989:3)

Dahlgren, Hans, Ny i Sverige : guide till den svenska arbetsmarknaden. -Stockholm : SACO, 1998.

Esfahani, Nina, Det förlorade paradiset eller immigration och. - Göteborg : Psykologiska inst., Göteborgs universitet, 1995.

Frendberg, Annika och Mattsson, Kristina, Invandrare med utländsk högskoleexamen möter svensk arbetsmarknad : en utredning med två perspektiv: invandrarens och arbetsgivarens. - Stockholm : Pedagogiska inst., Stockholms universitet, 1990.

Harju, Anne, & Malmborg, Anna von, Kompetensutnyttjande med invandrarakademiker i fokus. - Stockholm : Pedagogiska inst., Stockholms univ., 1990.

Jonsson, Karin, & Piiroinen , Marianne, Hinderbanan : en studie om arbetsgivares inställning till att anställa invandrarakademiker / Karin Jonsson, förlag/år: Uppsala : Univ., Linjen för personal- och arbetslivsfrågor, 1990. - 88, 6 bl. - (Rapporter från Linjen för personal- och arbetslivsfrågor i Uppsala ; 101)

Marias , Marija, Invandrarakademiker : resurslöseri på den svenska arbetsmarknaden? - Växjö : Högsk. i Växjö, 1987. - 28, [10] bl.

Persson, Rolf, & Wiss Mathiasson, Lena, Arbete åt invandrarakademiker? : en redovisning av ett projekt med syfte att kartlägga och arbetsplacera invandrare med svensk akademisk examen. - Stockholm : Länsarbetsnämnden,1990.

Seigerlund, Isa, & Zetterlund, Pia, Internationella ingenjörer : möjligheternas perspektiv. - Pedagogiska inst., Stockholms universitet, 1995.

Tack för visat intresse --- : invandrar-akademiker på den svenska arbetsmarknaden. - Huskvarna : SIPA, 1989. - 47 s. - (SIPA rapport ; 1)

Tander, Ingrid, & Izol, Mehmet, Kurdiska akademiker och arbetsmarknaden. - Spånga : Kurdiska projektet, 1987.

Östmar, Jan-Erik, Rätt utbildning för invandrade lärare? : uppföljning av kompletterande utbildning för invandrarakademiker med lärarutbildning från sina hemländer. - Stockholm : Lärarhögskolan, 1996. - 10 bl. - (Analys & reflexion ; 1/96)