Litteratur om invandrarkvinnor

 

Aalmo, Gunnie, Kvinna - invandrare - handikappad : möjligheter till ett bra liv i Sverige. - Göteborg : Nordiska hälsovårdshögskolan, 1996. – 88 s.

Abbasian, Saeid, Integration på egen hand: En studie av invandrade kvinnoföretagare i Sverige [Integration Through Self-Employment: A Study of Female Immigrant Entrepreneurs in Sweden]. Uppsala : Uppsala universitet,2003. - 236 s. - (Geografiska regionstudier, ISSN 0431-2023 ; 52). - ISBN: 91-506-1719-2

Abdulkarim, Glawez, Hälsa och vård i exil : erfarenheter från cirkelstudier med kurdiska kvinnor. - Spånga : Kurdiska projektet, 1989. – 77 s.

Ackerhans, Margareta (Ed.) Health issues of minority women living in Europe. - Copenhagen : Regional Office for Europe, World Health Organization, 2000. – 198 s.

Ackers, Louise, Shifting spaces : women, citizenship and migration within the European Union. – Bristol : Policy, 1998. – 343 s.

Agger, Inger, Det blå vaerelse : kvindeligt vidnesbyrd fra exilet. - København : Reitzels Forlag, 1992. – 168 s.

Akpinar, Aylin, Male's honour and female's shame : gender and ethnic identity contructions among Turkish divorcées in the migration context. - Uppsala : Dept. of Sociology [Sociologiska institutionen], University, 1998. – 172 s.

Anderson, Bridget, Doing the dirty work? : the global politics of domestic labour. - London : Zed, 2000. – 213 s.

Andersson, Annika, Saraprojektet : ett led i utvecklingen av invandrade kvinnors språkliga och sociala situation. - Örebro : Högskolan i Örebro, Inst. för samhällsvetenskap, 1998. – 37 s.

Andersson, Berit, & Lundberg, Magnus, Våld mot invandrarkvinnor : kvinnors berättelser och socialtjänstens strategier. - Lund : Network for Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University, 2000. – 169 s.

Anthias, Floya, & Lazaridis, Gabriella (Ed.), Gender and migration in Southern Europe : women on the move. - Oxford : Berg, 2000. – 224 s.

 

Bajaj, Kiron, Pakistanske kvinder i Danmark : deres baggrund og tilpasning til det danske samfund. - Esbjerg : Sydjysk universitetsforl, 1988. – 226 s.

Behros, Fateme, Som ödet vill : roman. - Stockholm : Natur och kultur, 1997. – 356 s.

Berg Ortman, Lisa, Hjärtan i exil : fem livsöden i Botkyrka. - Stockholm : Lisa Berg Ortman, 1999. – 26 s.

Björkegren, Inger…, Kvinna och invandrare : rapport om invandrade kvinnors ställning i det svenska samhället med förslag till åtgärder. - Norrköping : Statens invandrarverk (SIV), 1992. – 66 s.

Bock, Katarina, & Chobot, Zdzislaw, Högskolestuderande iranska kvinnor i Stockholm : en presentation av bakgrund och kontakter med svenskar. - Stockholm : Vårdhögskolan, 1992. – 26 s.

Brinker-Gabler, Gisela (Ed.), Writing new identities : gender, nation, and immigration in contemporary Europe. - Minneapolis, Minn. : University of Minnesota Press, 1997. – 392 s.

Bronsberg, Barbro, Att komma till Sverige : fyra invandrarkvinnor berättar. - Göteborg : Esselte studium, 1983. – 61 s.

Bøyesem, Inge Lise, og Olsen, Ann Mary, Pinar : en mødregruppe for unge tyrkiske kvinder. - Esbjerg : Sydjysk unibersitetsforlag, 1990. – 114 s.

Cajvert, Lilja, Om kvinnor med diffus smärta : gruppsamtal som behandlingsform. - Göteborg : Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet, 1993. – 129 s.

Corvino, Teresa, & Kazana, Vasola, Grekiska kvinnor : deras situation i Stockholm. - Norrköping : Statens invandrarverk (SIV), 1984. – 67 s.

Delegationen för jämställdhetsforskning, De invandrade kvinnornas situation i arbetslivet. - Stockholm : JÄMFO, 1986. – 156 s.

Diner, Hasia R., Erin's daughters in America : Irish immigrant women in the nineteenth century. - Baltimore : Johns Hopkins university Press, 1983. – 192 s.

Ekström, Kerstin, Kvinna i Sverige : porträtt av åtta flyktingkvinnor. - Stockholm : Carlsson, 1995. – 58 s.

Eleverdam, Beth, Fra tradition til institution : muslimske invandrerkvinders møde med dansk hospital og praksislaege. - Århus : Aarhus Universitetsforlag, 1991. – 284 s.

Enander, Viveka, Mitt namn är Iran : åtta möten med iranska kvinnor. – Umeå : Boréa , 2001. – 167 s.

Fiedler, Hannelotte, De jugoslaviska invandrarkvinnornas fruktsamhet i Sverige. - Stockholm : Arbetsgruppen, 1974. – 53 s.

Freedman, Jane, & Tarr, Carrie (Ed.), Women, immigration and identities in France. - Oxford : Berg, 2000. – 197 s.

Freyne-Lindhagen, Marianne, Identitet och kulturmöte : syrianska kvinnors exempel : en diskussion om grounded theory. - Örebro : Högsk, 1997. – 285 s.

Freyne-Lindhagen, Marianne…, Freja : invandrade kvinnors hälsa och livsvillkor. - Örebro, 1997. – 27 s.

Gabaccia, Donna (Ed.), Seeking common ground : multidisciplinary studies of immigrant women in the United States. - Westport, Conn. : Praeger, 1992. – 237 s.

Gerner, Ulla, Förtidspensioner bland grekiska kvinnor bosatta i Grekland : en kartläggning och intervjuundersökning. - Stockholm : Försäkringskassan Stockholms län, 1995. – 135 s.

Gidfors, Kerstin, & Lundgren, Gunilla, Drömmen om ett annat liv : en ung generation dokumenterar sin historia. - Stockholm : Utbildningsradion, 1996. – 128 s.

Green, Nancy L., Ready-to-wear and ready-to-work : a century of industry and immigrants in Paris and New York. - Durham : Duke Univ. Press, 1997. – 426 s.

Gustafsson, Kerstin, Profetens döttrar : muslimska kvinnor i Sverige. - Stockholm : Brevskolan, 1993. – 107 s.

Hamboldt, Eva, Människan bakom patienten : en studie av fyra långtidssjukskrivna invandrarkvinnors uppfattning av kontakter med försäkringskassa och sjukvård. - Växjö : Högsk. i Växjö, 1993. – 115 s.

Hamburger, Charlotte, Assimilation eller integration? : dansk indvandrerpolitik og tyrkiske kvinder. - Århus : Politica, 1989. – 171 s.

Hammar, Åsa, I främmande land : om lojalitet, heder, arbetslöshet och självrespekt. - Stockholm : Federativ, 1998. – 237 s.

Hammar, Åsa. - Som om vi inte finns : om rasism och sexism i städbranschen. - Stockholm : Federativ, 2000. – 157 s.

Harzig, Christiane …(Ed.), Peasant maids - city women : from the European countryside to urban America. - Ithaca, N.Y. : Cornell Univ. Press, 1997. – 344 s.

Hassan, Maria, Att känna sig hemma : tolv kvinnor berättar om sina personliga upplevelser av integrationsprocessen. - Stockholm : Kista stadsdelsnämnd, 2000. – 127 s.

Henshall Momsen, Janet (Ed.), Gender, migration and domestic service. - London : Routledge, 1999. – 314 s.

Invandrarkvinnor och jämställdhet : en studie om invandrarkvinnors situation i Sverige. - Stockholm : LiberFörlag, 1981. – 108 S.

James Simon, Rita (Ed.), Immigrant women. - New Brunswick, N.J. : Transaction, 2001. – 198 s.

James Simon, Rita, & Brettell, Caroline (Ed.), International migration : the female experience. - Totowa, N.J. : Rowman & Allanheld, 1986. – 310 s.

Jonung, Christina, Migrant women in the Swedish labor market : report to OECD on the integration of migrant women into the labor market. - Stockholm : LiberFörlag, 1982. – 63 S.

Kalachar, Reyhan, Meine Welt sprang aus dem Gleis" : türkische Frauen in der Bundesrepublik Deutschland : Belastungen - Leiden - Chancen. – München, Univ., 1993. – 191 s.

Kelly, Claudine, Från tropikerna till den kalla Norden : en självbiografi. - Vejbystrand : Litteraturtjänst/Lindfors, 2000. – 231 s.

Kelson, Gregory A., & DeLaet, Debra L. (Ed.), Gender and immigration. - Basingstoke : Macmillan, 1999. – 218 s.

Knocke, Wuokko, Invandrade kvinnor i lönearbete och fack : en studie om kvinnor från fyra länder inom Kommunal- och Fabriksarbetare-förbundets avtalsområde. - Stockholm : Arbetslivscentrum : Brevskolan, 1986. – 224 s.

Knocke, Wuokko, Våra nya systrar : invandrade kvinnor i lönearbete och fack : studiematerial. - Stockholm : Brevskolan, 1988. – 96 s.

Koctürk, Tahire, En fråga om heder : turkiska kvinnor hemma och utomlands. - Stockholm : Tiden, 1991. – 246 s.

Kofman, Eleonore, Gender and international migration in Europe : employment, welfare and politics. - London : Routledge, 2000. – 234 s.

Kucukaslan , Verde, Syrianska kvinnobilder. - Örebro : Forum för invandring och kultur, Högsk. i Örebro, 1994. – 59 s.

Källén, Bengt, Förlossningsresultat bland invandrarkvinnor i Sverige. - Stockholm : Epidemiologiskt centrum, Socialstyr, 1998. – 154 s.

Källström, Gun, Tro och bot : om sjukdomsuppfattnig och behandlingsmetoder bland sinovietnamesiska kvinnor i Sverige. - Stockholm : Institutionen för folklivsforskning, Universitet, 2001. – 193 s.

Larsson, Carina, Invandrarkvinnor : kvinnans situation i några invandrar- och minoritetsgrupper. - Norrköping : Statens invandrarverk (SIV), 1982. – 131 s.

Larsson, Carina, Kvinnoprojekt : utvärdering av Statens invandrarverks bidrag till kvinnoprojekt. - Norrköping : Statens invandrarverk (SIV), 1984. – 64 s.

Laub Coser, Rose…, Women of courage : Jewish and Italian immigrant women in New York. - Westport, Conn. : Greenwood Press, 1999. – 162 s.

Lie, Suzanne, Innvandrerkvinners levekår i Norge : en studie av britiske, jugoslaviske og chilenske invandrerkvinner. - Oslo : Kommunal- og arbeidsdepartementet. Innvandrerseksjonen, 1984. – 62 s.

Lien, Inger-Lise, "Quo vadis" - et senter for innvandrerkvinner i Oslo : evaluering av et pedagogisk forsøk. – Oslo, 1995. – 130 s.

Lundberg, Lithman, Eva, Kvinnor och migration i ett europeiskt perspektiv. - Stockholm : Arbetsmarknadsdep., 1985. – 86 s.

Låt oss tala om flickor. - Norrköping : Integrationsverket, 2000. – 129 s.

Mahloujian, Azar, De sönderrivna bilderna. - Stockholm : En bok för alla, 1999. – 156 s.

Marklund, Anne Marie, & Ekenvall, Lena, Vi städar bra fast vi har sjalar : uppföljning av en grupp uppsagda städerskor. - Stockholm : Yrkesmedicinska enheten, 1998. – 14 s.

Martinsson, Sonja, Cultural identity : immigrant woman in Sweden. - Stockholm : Sv. Unescorådet, 1981. – 34 s.

Matovic, Margareta, Ingen har frågat oss : jugoslaviska kvinnor i svenskt lönearbete i ett social- och familjehistoriskt perspektiv. - Stockholm : Arbetslivscentrum, 1989. – 270 s.

Medaglia, Azadeh, Patriarchal structures and ethnicity in the Italian community in Britain. - Aldershot : Ashgate, 2001. – 203 s.

Melgaard, Karen, Pakistanske indvandrerkvinder fortaeller. - København : Dansk Sygeplejeråd, 1985. – 128 s.

Merdol, Tahire, Turkish women : background and living conditions. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1982. – 35 S.

Mogård, Gunnel, Kvinnor från muslimska länder : muslimsk bakgrund : ett annorlunda projekt. - Uppsala : Uppsala kommun. Socialförvaltningen, 1984. – 38 s.

Nilsen, Sigrun, Vi er internasjonale : en studie av innvandrerkvinners hverdagsliv i krysspress mellom underordning og frigjøring. - Göteborg : Institutionen för socialt arbete, Universitet, 1999. – 379 s.

Nino Beltrán, Teresa, Assimilation und Integration von Lateinamerikanerinnen am beispiel kolumbianischer Frauen. - Berlin : Freien Universität, 1987. – 255 s.

Nyberg, Eva (red.), Vid vår sida - eller vid sidan om? : en bok om kulturmöten. - Stockholm : Utbildningsradion, 1995. – 48 s.

Nyberg, Eva, Spädbarn och deras mödrar i ett mångkulturellt område : en spädbarnsverksamhet i samverkan. - Stockholm : Stockholms läns landsting, Omsorgsnämnden, 1998. – 125 s.

Ocampo, Gloria, I landet som icke är --- : samtal med tretton sydamerikanska kvinnor i exil i Sverige. - Lund : Universitet, 1983. – 105 s.

Om kulturkrockar i kvinnosjukvården : symposier och föredrag vid Svenska läkaresällskapets riksstämma 1994. - Stockholm : Svenska läkaresällsk., 1995. – 24 s.

Ombrant, Birgitta (red.), Muslimska kvinnor i Norden. - Stockholm : Delegationen för invandrarforskning, DEIFO, 1989. – 153 s.

Ombrant, Britt, Invandrade kvinnor i Norden : en projektrapport. - København : Nordisk Ministerråd, 1992. – 139 s.

Parmsund, Marianne, Förändringsprojekt för invandrade kvinnor. - Nacka : Arbetslivsfonden, 1995. – 59 s.

Paulsen, Marit, Du skulle gråta om du visste ... : en bok om förtryck. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1973. – 118 s.

Poikolainen, Kirsi (red.), De osynliga ungdomarna i Sverige : flickor med invandrarbakgrund : rapport från en studiedag. - Stockholm : Kvinnoforum utbildning, 1996. – 38 s.

Roos, Berit, och Gianko, Eva, Med andra ögon : integrationens pris. - Stockholm : Stift. Kvinnor kan, 2000. – 134 s.

Rystad, Göran (Ed.), Encounter with strangers : aspects of the American experience. - Lund : Lund Univ. Press, 1995. – 183 s.

Sachs, Lisbeth, Alfabetisering : en fråga om kultur och tänkande. - Linköping : Universitet, 1986. – 73 s.

Sachs, Lisbeth, Onda ögat eller bakterier : turkiska invandrarkvinnors möte med svensk sjukvård. - Lund : LiberFörlag, 1983. – 160 S.

Schulz, Lisbet, Din rätt i Sverige : handbok för invandrarkvinnor. - Stockholm : Utbildningsradion, 1983. – 231 s.

Shelters for battered women and the needs of immigrant women. - Copenhagen : Nordic Council of Ministers, 1998. – 109 s.

Soydan, Haluk, Utvärdering av RFSU:s mottagning för turkiska invandrarkvinnor. - Stockholm : Riksförbundet för sexuell upplysning, 1975. – 38 s.

Stiver Lie, Suzanne (red.), , Mellom to kulturer : kvinnelige innvandrere i Norge. - Oslo : Univ.-forlag, 1986. – 173 s.

Stoltz, Pauline, About being (t)here and making a difference- : black women and the paradox of visibility. - Lund : Statsvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet, 2000. – 224 s.

Thomsson, Heléne, Integrering, vila eller lärande? : en rapport om kvinnocentra i Sverige. - Stockholm : Universitet, Psykologiska institutionen, 1999. – 57 s.

Thomsson, Heléne, & Hoflund, Linda, Vem ska hjälpa vem? : en kritisk analys av arbetsmarknadspolitiska insatser riktade till kvinnor med invandrarbakgrund. - Uppsala : Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), 2000. – 128 s.

Troy, Colette, The specific training needs of immigrant women : existing and recommended measures to fulfill them. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1987. – 126 s.

 

Turkiska kvinnor i myndighetssverige. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1985. – 56 s.

Wingborg, Mats, Somaliska och irakiska kvinnor på svensk arbetsmarknad. - Stockholm : Arbetsmarknadsdepartementet, 1998. – 45 s.

Yazgan, Ayla, Turkiska flickor : andra generationen invandrare. - Norrköping : Statens invandrarverk (SIV), 1983. – 55 s

Åberg, Alf, Kvinnorna i Nya Sverige. - Stockholm : Natur och kultur, 2000. – 179 s.

Ållund, Aleksandra, Vida's metamorphosis to "immigrant woman". - Esbjerg : South Jutland Univ. Press, 1996. – 23 s.

Ålund, Aleksandra, Lilla Juga" : etnicitet, familj och kvinnliga nätverk i kulturbrytningars tid. - Stockholm : Carlsson, 1991. – 220 s.

Ålund, Aleksandra, The power of definitions : immigrant women and problem-centered ideologies. - Uppsala : Maktutredningen, 1988. – 26 s.