Litteratur om iranier

 

Abbasian, Saeid, Bosättningsmönster, eget företagande och integration : en studie av iraniernas integration i Göteborg. - Göteborg : Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, 2000. – 124 s.

Abrahamsson, Mona, Är invandrarungdomarna nöjda med biblioteket? : en undersökning bland iranska ungdomar i Borås. - Borås : Högskolan, 1996. – 36 s.

Ahmadi, Fereshteh & Ahmadi, Nader, Iranian Islam and the concept of the individual : on the non-development of the concept of the individual in the ways of thinking of Iranians. - Uppsala : Uppsala Universitet, 1995. – 461 s.

Assadi, Mina…(red.), Om ni bara visste- : iranska barn skriver. - Stockholm : Arbetsgruppen för invandrar- och kulturfrågor (ARBIK), 1990. – 165 s.

Aytar, Osman, Integration i mångfald : en studie av sex invandrargruppers upplevda integration i Sverige. - Stockholm : Jina Nu, 1999. – 117 s.

Behros Falsafi, Fateme, En dotter berättar : om seder och traditioner i Iran. - Stockholm : SIL-Minv, 1990. – 159 s.

Behros, Fateme, Som ödet vill : roman. - Stockholm : Natur och kultur, 1997. – 356 s.

Bock, Katarina, & Chobot, Zdzislaw, Högskolestuderande iranska kvinnor i Stockholm : en presentation av bakgrund och kontakter med svenskar. - Stockholm : Vårdhögskolan, 1992. – 26 s.

Brandell-Forsberg, Margareta, Från Iran till Sverige : barnen och deras värld . - Stockholm : Rädda barnen, 1991. – 55 s.

Broner, Kerstin, Iranska flyktingar i Sverige. - Stockholm : Sköndalsinstitutet, 1986. – 32 s.

Bäckman, Hans (red.), Iranska flyktingar i Sverige. - Solna : Svenska Irankomm, 1989. – 142 s.

Daun, Åke, Fri, trygg och vilsen : invandrare från Chile, Iran, Polen och Turkiet om fördelar och nackdelar med att komma till Sverige. - Stockholm : Socialstyr, 1999. – 79 s.

Emander, Viveka, Mitt namn är Iran : åtta möten med iranska kvinnor. - Umeå : Boréa, 2001. – 167 S.

Eriksson, Lars-Gunnar (red.), Iran : bakgrundsinformation om Iran och iranier i Sverige. - Norrköping : Statens invandrarverk (SIV), 1984. – 16 s.

Eyrumlu, Reza, Iranier möter Sverige : bakgrund, mottagning, anpassning och integration. - Stockholm : Carlsson, 1997. – 227 s.

Eyrumlu, Reza, Iranska familjer i Sverige, ett nordeuropeiskt samhälle : "familjeförhållanden - förändring och integration". - Angered : Invand-lit, 1998. – 402 s.

Faraji, Hossein, Iranisches Leben in Hamburg. – Hanburg, 1996. – 384 s.

Golrang, Akbar, Iranska invandrare och svenska bibliotek : en sociokulturell studie. - Borås : Högsk. i Borås, Institutionen Bibliotekshögskolan, 1997. – 134 s.

Haidarian, Mohsen, Invandrare, kulturmöte och bibliotek : de iranska invandrarna och biblioteket i Borås kommun. - Borås : Högsk. i Borås, Institutionen bibliotekshögsk, 1995. – 72 s.

Hajighasemi, Fariba, Invandring på gamla da'r : sextio äldre iranier berättar. - Stockholm : Socialförvaltningen, FoU byrån, 1994. – 84 s.

Helling, Stig, & Khaksari, Ali (red.), Drogmissbruk bland iranier i Sverige. - Stockholm : Centralförb. för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), 1993. – 54 s.

Hesse-Lehman, Karin, Iraner in Hamburg : Verhaltensmuster im Kulturkontakt. - Berlin : Reimer, 1993. – 251 s.

Hosseini, Hassan, På jakt efter en iransk identitet ; & The Swedish paradise : Iranian immigrants' image of Sweden : två essäer. - Tumba : Mångkulturellt centrum, Sveriges invandrarinstitut och museum, 1993. – 53 s.

Hosseini-Kaladjahi, Hassan, Iranians and the Swedish labour market. - Tumba : Sveriges invandrarinstitut och museum, 1993. – 59 s.

Hosseini-Kaladjahi, Hassan, Iranians in Sweden : economic, cultural and social integration. - Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1997. – 201 s.

I väntan på frihet. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1987. – 54 s.

Kamalkhani, Zahra, Iranian immigrants and refugees in Norway. - Bergen : Univ. Department of Social Anthropology, 1988. – 214 s.

Knutsson, Ronny (red.), Iranier : en broschyr om Iran och iranier i Sverige. - Norrköping : Statens invandrarverk (SIV), 1988. – 24 s.

Levnadsförhållanden hos fyra invandrargrupper födda i Chile, Iran, Polen och Turkiet. - Stockholm : Socialstyr, 1998. – 115 s.

Liliequist, Marianne, I skuggan av "Inte utan min dotter" : exiliraniers identitetsarbete. - Stockholm : Carlsson, 1996. – 164 s.

Mahmoody, Betty, Inte utan min dotter. - Stockholm : Bonnier, 1989. – 440 s.

Malmström, Jonna, Iranska flickor i Sverige : ett kulturmöte. – Uppsala, 1992. – 43 s.

Manavi, Mahmoud, Iranska barn i Sverige : studie av iranska barn i Umeå ur sociologisk och pedagogisk synvinkel. - Umeå : Umeå universitet, inst. för barn- och ungdomspedagogik, 1992. – 54 s.

Manavi, Mahmud, Flyttfågel : studie av iranska dagisbarn i Sverige, ur sociologisk och pedagogisk synvinkel. - Borås : M. Manavi, 1996. – 60 s.

Martens, Peter L., Brottslighet och utsatthet för brott bland personer födda i Sverige och i utlandet : resultat från en intervjuundersökning. - Stockholm : Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 1998. – 125 s.

Mattsson, Katarina, En studie av invandrarföretag. - Uppsala : Universitet, 1996. – 42 s.

Moreau-Raquin , Patrick, Iranier. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1991. – 34 s.

Naaficy, Hamid, The making of exile cultures : Iranian television in Los Angeles. - Minneapolis : University of Minnesota Press, 1993. – 283 s.

Nahid, De sönderrivna bilderna. - Stockholm : Bonnier Alba, 1995. – 156 s.

Nasser, Namrar, På vägen till Sverige : sju sällsamma berättelser om sju iranska flyktingar. - Stockholm : Baran, 1999. – 107 s.

Olika villkor - olika hälsa : en studie bland invandrare från Chile, Iran, Polen och Turkiet. - Stockholm : Socialstyr, 2000. – 152 s.

Olson, Mark (red.), Finna egna vägar. - Norrköping : Statens invandrarverk (SIV), 1997. – 108 s.

Persisk essäsamling om existentiella frågor : främst för iranier i exil. - Norrköping : Integrationsbyrån, Statens invandrarverk (SIV), 1990. – 117 s.

Social och ekonomisk förankring bland invandrare från Chile, Iran, Polen och Turkiet. - Stockholm : Socialstyr, 1999. – 243 s.

Songur, Welat, Att åldras i främmande land : om mellanösternpensionärer i det svenska samhället. - Stockholm : Stockholms socialtjänsts Forsknings- och utvecklingsbyrå, 1992. – 140 s.

Tabibzadeh-Nouri, Sedigheh, Barn mellan två kulturer : en kvalitativ studie av iranska tonåringar i Sverige. - Stockholm : Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet, 1999. – 65 s.

Taheri, Amir, The cauldron : the Middle East behind the headlines. - London : Hutchinson, 1988. – 295 s.

Tvärkulturella skrivstrategier : kohesion, koherens och argumentationsmönster i iranska skribenters texter på svenska. - Uppsala : Universitet, 2000. – 226 s.

Zeidler-Blomberg, Beatrice, & Grönkvist, Tina, Mellersta Östern. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1991. – 67 s.