Litteratur om Islam i Sverige

 

Webbsidor och webbtexter

Islamguiden.com

www.islamiska.org

Svenska böcker om islam

Sverige, svenskarna och islam, av Christoffer Bylock & Paulin Olofsson
1998-12-08

Böcker

Ahmadi, Fereshteh, & Ahmadi, Nader, Iranian Islam and the concept of the individual : on the non-development of the concept of the individual in the ways of thinking of Iranians. - Uppsala : Uppsala Universitet, 1995. – 461 s.

Aldebe, Mahmoud, Att mötas med muslimer i vardagens Sverige. - Stockholm : Sveriges muslimska förbund (SMF), 1990. – 5 delar

Alwall, Jonas, Muslim rights and plights : the religious liberty situation of a minority in Sweden. - Lund : Lund University Press, 1998. – 270 s.

Brattlund, Åsa, & Samuelsson, Jan, Islam - en folkrörelse : muslimer i svenskt samhällsliv. - Skellefteå : Artemis, 1991. – 74 s.

Christoffer Bylock & Paulin Olofsson, Sverige, svenskarna och islam

Englund, Evy, Islam i vardagslivet : en grupp turkiska kvinnors liv i Sverige. - Göteborg : Sociologiska Institutionen, Göteborgs Universitet, 1983. – 13 s.

Gerholm, Tomas & Lithman, Yngve G., The New Islamic Presence in Western Europe. - London : 1988.

Gustafsson, Kerstin, Profetens döttrar : muslimska kvinnor i Sverige. - Stockholm : Brevskolan, 1993. – 107 s.

Hirsch, Eva von, Beliefs and ideas concerning childhood and child rearing : a study amongst Arabic speaking Christian and Muslim families at Råby. – Västerås : ProAros, 1996.- 127 s.

Hallbert, Siw, Vi är muslimer : om muslimska barn i Sverige : en skrift för barn och vuxna. - Göteborg : Göteborgs universitet, 1983. – 25 s.

Härenstam, Kjell, Perspektiv på Islam. - Karlstad : Högskolan, 1982. – 150 s.

Härenstam, Kjell, Skolboks-islam : analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, 1993. – 312 s.

Johansson, Dan-Eve, Utländska trossamfund i Göteborg. - Göteborg : Göteborgs invandrarförvaltning, 1985.

Johansson, Marcus, & Uddin, Tomas, Frihet & tolerans : debatt och konflikt kring lokaliseringen av en syriansk-ortodox kyrka och ett islamiskt kulturcentrum i Örebro. - Örebro : Gruppen för stadsmiljöforskning, Högskolan i Örebro, 1994. – 41 s.

Karlsson, Ingmar, Islam och Europa : samlevnad eller konfrontation. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1994.

Karlsson, Pia, & Svanberg, Ingvar (red.), Religionsfrihet i Sverige : om möjligheten att leva som troende. - Lund : Studentlitteratur, 1997. – 127 s.

Karlsson, Pia, & Svanberg, Ingvar, Moskéer i Sverige : en religionsetnologisk studie av intolerans och administrativ vanmakt. - Uppsala : Svenska kyrkans forskningsråd, 1995. – 115 s.

Khader, Naser, Familjeliv och levnadsmönster bland Mellanösterns muslimer. -Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1998.

Koctürk-Runefors, Tahire, En fråga om heder : turkiska kvinnor hemma och utomlands. - Stockholm : Tiden, 1991. – 246 s.

Larsson, Göran, Islam och väst. - Ängelholm : Kommunlitteratur, 1997. – 24 s.

Miegel, Fredrik, & Johansson, Thomas (Red.), Mardrömmar och önskedrömmar : om ungdom och ungdomlighet i nittiotalets Sverige. - Stockholm : B. Östlings bokförlag, 1994. – 310 s.

Mogård, Gunnel, Kvinnor från muslimska länder : muslimsk bakgrund : ett annorlunda projekt. - Uppsala : Uppsala kommun. Socialförvaltningen, 1984. – 38 s.

Moreau, Patrick, & Carelli, Elisabeth, (Red.), Muslimer i Sverige. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1991. – 106 s.

Muslim i Sverige : en undersökning av islamiskt livsmönster. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1981. – 47 s.

Muslimer och vården : en informationsskrift för dig som arbetar inom sjukvården och där kommer i kontakt med muslimer. - Stockholm : Islamiska informationsfören. (IIF), 1991. – 19 s.

Mutahhari, Morteza, Att förstå Koranen. - Lidingö : Islamiska kulturcentret i Norden, 1984. – 41 s.

Ombrant, Birgitta (Red.), Muslimska kvinnor i Norden. - Stockholm : Delegationen för invandrarforskning, DEIFO, 1989. – 153 s.

Otterbeck, Jonas, Islam på svenska : tidskriften Salaam och islams globalisering. - Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 2000. – 282 s.

Otterbeck, Konas, Islam, muslimer och den svenska skolan. - Lund : Studentlitteratur, 2000. – 148 s.

Povrzanovic Frykman, Maja (Ed.), Beyond integration : challenges of belonging in diaspora and exile. - Lund : Nordic Academic Press, 2001. – 224 s.

Ritzén, Kenneth, Swedish encounters with Islam. - Birmingham : Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations, 1990. – 15 s.

Samuelsson, Jan, Muslimers möte med svensk sjukvård och skola. - Lund : Studentlitteratur, 1999 .

Samuelsson, Jan, Kärlek och familjeliv enligt islam : fakta och värderingar kring islam. - Stockholm : Natur och kultur, 1996.

Samuelsson, Jan, Får jag leka i din sandlåda? Visst! Fast bara om jag får bestämma : faktorer som påverkar muslimers möjligheter till integration : exempel från Örebro kommun. - Örebro : Institutionen för samhällsvetenskap, Örebro universitet, 2000. – 67 s.

Samuelsson, Jan, Islam i Sverige : nutid och framtid. - Stockholm : Natur och kultur, 1999. – 181 s.

Sander, Åke, I vilken utsträckning är den svenske muslimen religiös? : några överväganden kring problematiken med att ta reda på hur många muslimer som deltar i verksamheten vid de muslimska "församlingarna" i Sverige. - Göteborg : Centrum för studier av Kulturkontakt och Internationell Migration, 1993. – 227 s.

Sander, Åke, Islam and muslims in Sweden : uppsats presenterad vid symposiet: Muslim, Migranten Metropolen i Berlin, juni 1989. - Göteborg : Univ., Inst. för filosofi, 1989. – 55 s.

Sander, Åke, Islam and Muslims in Sweden and Norway : a partially annotated bibliography 1980-1992 with short presentations of research centres and research projects. - Gothenburg : Centre for the Study of Cultural Contact and International Migration, Gothenburg Universitet, 1993. – 34 s.

Sander, Åke, Islam i expansion och konfrontation. - Göteborg : Universitet, Inst. för filosofi, 1988. – 21 s.

Sander, Åke, Kan Koranskolan fungera som medium för traditionsförmedling? : en introduktion till Islam som tanke- och livs-mönster och dess roll i traditionsförmedlingen. - Göteborg : Göteborgs Universitet, Inst. för filosofi, 1988. – 171 s.

Sander, Åke, Några reflektioner kring islams framtid i Sverige. - Göteborg : Universitet, Inst. för filosofi, 1989. – 58 s.

Sander, Åke, The road from Musalla to mosque : reflections on the process of integration and institutionalization of Islam in Sweden. – 1990. – 41 s.

Schmeller, Anneli, Socialvården och Islam. - Göteborg : Sociologiska Institutionen, Göteborgs Universitet, 1983. – 13 s.

Sheikhmous, Omar, Folkreligiositet, flyktingskap, anpassning : muslimer i tre svenska kommuner. - Stockholm : Centrum för invandringsforskning (CEIFO), 1994. – 105 s.

Stenberg, Leif, Muslim i Sverige : lära och liv. - Stockholm : Bilda, 1999. – 128 s.

Svanberg, Ingvar, & Westerlund, David (Red.), Blågul islam? : muslimer i Sverige. - Nora : Nya Doxa, 1999. – 299 s.

Södling, Maria, Religioner möts i Sverige : åtta röster om tro. - Stockholm : Verbum, 1991. – 103 s.

Warnock Fernea, Elizabeth, In search of Islamic feminism : one woman's global journey. - New York : Doubleday, 1998. – 430 s.

Ådahl, Karin, Orientalismen i svensk konst : islamiska föremål, förebilder och influenser i konst och konsthantverk. - Höganäs : Wiken, 1990, 188 s.

*************

Artiklar

Alwall, Jonas, Muslimerna och religionsfriheten . – Ingår i Svanberg, Ingvar, & Westerlund, David (Red.), Blågul islam?. - Nora : Nya Doxa, 1999. - (Religionshistoriska forskningsrapporter från Uppsala, 1103-811X ; 13). - S. [143]-156.

Aneer, Gudmar, Dialoger mellan muslimer och kristna. – Ingår i Svanberg, Ingvar, & Westerlund, David (Red.), Blågul islam?. - Nora : Nya Doxa, 1999. - (Religionshistoriska forskningsrapporter från Uppsala, 1103-811X ; 13). - S. [249]-261

Hedin, Christer, Islam på svenska : det tryckta ordet i tjänst åt Sveriges muslimer. – Ingår i Svanberg, Ingvar, & Westerlund, David (Red.), Blågul islam?. - Nora : Nya Doxa, 1999. - (Religionshistoriska forskningsrapporter från Uppsala, 1103-811X ; 13). - S. [215]-233.

Hvitfelt, Håkan, Den muslimska faran : om mediebilden av islam. – Ingår i Brune, Ylva (Red.), Mörk magi i vita medier. - Stockholm : Carlsson, 1998. - S. 72-84

Johamsson, Bo, Islamiska friskolor : lyckad integration eller hot mot mångfalden?. – Ingår i Svanberg, Ingvar, & Westerlund, David (Red.), Blågul islam?. - Nora : Nya Doxa, 1999. - (Religionshistoriska forskningsrapporter från Uppsala, 1103-811X ; 13). - S. [175]-194.

Johansson, Petter, Kalabaliken i Biskopsgården. – Ingår i Ny i Sverige. - 1990(04), s. 10-14.

Karlsson, Pia, Islam tar plats : moskéer och deras funktion. – Ingår i Svanberg, Ingvar, & Westerlund, David (Red.), Blågul islam?. - Nora : Nya Doxa, 1999. - (Religionshistoriska forskningsrapporter från Uppsala, 1103-811X ; 13). - S. [195]-212.

Karlsson, Pia, Moskéer i Sverige : religionsfrihet i praktiken. – Ingår i Boström Andersson, Rut (Red.), Den nordiska mosaiken. - Uppsala : Uniiversitet, 1997. - S. [227]-236

Karlsson, Pia, Politik och romantik : muslimsk "kvinnlighet" förkroppsligad i slöjan . – Ingår i Gerholm, Lena (Red.), Behag och begär. - Stockholm : Carlsson, 1998. - S. 106-146

Månsson, Anna, Möten mellan "svenskt" och "muslimskt". – Ingår i Rystad, Göran, & Lundberg, Svante (Red.), , Att möta främlingar. - Lund : Arkiv, 2000. - 2000, s. 259-288.

Nilsson, Åsa, Religiös slakt. – Ingår i Karlsson, Pia, & Svanberg, Ingvar (Red.), Religionsfrihet i Sverige. - Lund : Studentlitteratur, 1997. - S. 70-96

Otterbeck, Jonas, Skolan, islam och muslimer. – Ingår i Svanberg, Ingvar, & Westerlund, David (Red.), Blågul islam?. - Nora : Nya Doxa, 1999. - (Religionshistoriska forskningsrapporter från Uppsala, 1103-811X ; 13). - S. [157]-174 .

Otterbeck, Jonas, The Middle East as a problem in the formulation of Islam for Muslim activists in Sweden. – Ingår i Utvik, Björn Olav, & Vikor, Knut S. (Ed.), The Middle East in a globalized world. - Bergen : Nordic Society for Middle Eastern Studies, 2000. - (Nordic research on the Middle East ; 6). - S. 117-129.

Roald, Anne Sofie, Evas andra ansikte : muslimska kvinnoaktiviteter . – Ingår i Svanberg, Ingvar, & Westerlund, David (Red.), Blågul islam?. - Nora : Nya Doxa, 1999. - (Religionshistoriska forskningsrapporter från Uppsala, 1103-811X ; 13). - S. [123]-139 .

Sahlberg, Lillemor, Mot extremism eller en västeuropeisk islam?. – Ingår i Ny i Sverige. - 1990(04), s. 02-04

Sahlberg, Lillemor, Stor misstro mot Islam. – Ingår i Ny i Sverige. - 1990(04), s. 18-21.

Sahlberg, Lillemor, Islam i Västeuropa. – Ingår i Ny i Sverige. - 1990(04), s. 30-33.

Sander, Åke, Religion som förståelse i mötet mellan invandrare och vårdpersonal. – Ingår i Allwood, Carl Martin, & Franzén, Elsie C. (Red), Tvärkulturella möten. - Stockholm : Natur och kultur, 2000. - S. 202-250.

Söderberg, Staffan, Islamska vigslar i Sverige : om muslimskt ledarskap och svenska muslimer. – Ingår i Årsbok / Föreningen Lärare i religionskunskap. - 1998(30), s. 183-190.

Svanberg, Ingvar, Alevismen och invandrade sufiordnar . – Ingår i Svanberg, Ingvar, & Westerlund, David (Red.), Blågul islam?. - Nora : Nya Doxa, 1999. - (Religionshistoriska forskningsrapporter från Uppsala, 1103-811X ; 13). - S. [65]-83 .

Svanberg, Ingvar, Från invandrarreligion till blågul islam? : 50 år av organiserad muslimsk närvaro. – Ingår i Svanberg, Ingvar, & Westerlund, David (Red.), Blågul islam?. - Nora : Nya Doxa, 1999. - (Religionshistoriska forskningsrapporter från Uppsala, 1103-811X ; 13). - S. [9]-29

Söderberg, Staffan, Efter pionjärerna : om Islams internationalisering i Sverige. – Ingår i Årsbok / Föreningen Lärare i religionskunskap. - 1995(27), s. 67-75