Tillbaka till start   Introduktion

Föreningskunskap


INLEDNING

Många beslut både i stort och smått fattas av olika grupper och i valda församlingar. En stor del av arbetet på olika arbetsplatser läggs på självstyrande grupper (gruppen själv planerar sitt arbete).

Under fritiden samlas många kring olika intressen och då går man ofta med i en förening eller några stycken bildar en ny om det inte finns någon lämplig förening på den egna orten.

I föreningskunskap går vi igenom hur föreningar kan arbeta och vilka regler, egna och samhällets, som omfattar föreningsverksamhet.

För att föreningsverksamheten ska fungera så bra som möjligt och för att diskussionerna ska ske så att alla får tillfälle att yttra sig, brukar man följa en viss ordning för verksamheten och hur och när man talar och fattar beslut. Detta kallas för mötesteknik.

Det finns många olika slags möten och mötesformerna anpassas efter det. Det kan vara med väldigt många deltagare t ex på en kongress, stämma eller liknande. Ibland finns endast några få deltagare som behöver komma överens om olika saker.

Med hjälp av denna kurs försöker vi introducera dig i både föreningskunskap och mötesteknik. Vi hoppas att du kommer att ha nytta av vår kurs i ditt arbete eller under din fritid.

Till Immigrant-institutets hemsida Till start
Immigrant-institutet
URL http://www.immi.se/foreningskunskap/
E-post: info @ immi.se

Senast ändrat januari 2012