Immigrant-institutets arkiv

In English

Immigrant-institutet arbetar ideellt med invandrar- och flyktingfrågor. Dess huvudsakliga syfte är att fungera som informations- och dokumentationscentrum på detta område.Sedan starten 1973 har ett arkiv och bibliotek byggts upp för att bevara dokument för framtida forskning.


Arkivets huvudinriktning är att samla in och bevara material producerat av invandrare och invandrarorganisationer.

Arkivet finns numera deponerat hos Riksarkivet, och är öppet för forskare.

Avdelning om invandrade kulturarbetare

Det finns en särskild avdelning om invandrade kulturarbetare. Huvuddelen av materialet består i nuläget av olika tidningsutklipp, enkäter, kortfattade levnadsbeskrivningar, etc.
Några författare har överlämnat sina egna brevsamlingar och manuskript. Hit hör bl.a. Bolay-samlingen.
Kulturarbetare som tillhör andra generationens invandrare har på senare tid blivit mycket uppmärksammade och fått ett ökat utrymme i arkivet.
Totalt finns det för närvarande över 1000 invandrade kulturarbetare representerade i arkivet, som växer dag för dag.

Nyare samlingar i arkivet omfattar bl.a. material om finska krigsbarn. Hösten 2000 donerades en omfattande samling material om invandringens historia i Borås av dödsboet efter invandringsforskaren Unto-Einar Suhonen.

Avdelning om invandrarorganisationer

Sedan flera år tillbaka arbetar Immigrant-institutet för att bevara föreningarnas protokoll, stadgar, affischer, informationsblad och meddelanden. arkivet samlar material från såväl riksinvandrarorganisationer som från lokala föreningar. Det finns idag över 2.000 lokala invandrarföreningar i landet. av dem har institutet kontakt med ca 1.200.

Hur kommer man till Riksarkivet?
Immigrant-institutets arkiv är deponerat hos Riksarkivet Arninge.
Besöksadress: Mätslingan 17, TÄBY
Forskarexpeditionen och forskarsalarna (hit vänder du dig för att få hjälp att söka och finna i arkiven): 010-476 72 50 , telefontid 9.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00
Ytterligare information via denna länk


Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida

URL: http://www.immi.se/.
Uppdaterat av Miguel Benito augusti 2012