Immigrant-institutets bibliotek

Specialbibliotek om invandrarfrågor

Bilderna till höger och nedan visar biblioteket före 2012.

Institutets bibliotek hade Skandinaviens största samling av litteratur om migration ur alla upptänkliga aspekter, dock huvudsakligen om Sverige som invandrarland. 11.295 titlar finns katalogiserade i Libris.

Immigrant-institutet har varit sedan 1990 anslutet till LIBRIS (Library Information System), d v s den nationellt omfattande bibliografiska databasen för universitets-, högskole- och specialbibliotek. Detta innebär att bibliotekets bestånd blir sökbart. Du kan du göra sökningar i LIBRIS via Internet.

Sök i LIBRIS

Efter försäljningen av Invandrarnas Hus 2012 flyttades biblioteket till Statens biblioteksdepå i Bålsta. 2016 beslöt styrelsen att flytta biblioteket därifrån och i dagens läge är dess framtid osäker.

För dig som nöjer dig med att läsa om de böcker som recenserats i tidskriften Invandrarrapport fram till 2001 kan du klicka här.

Avdelning för invandrade författare

Det fanns en särskild avdelning - med ett alldeles eget SAB-signum, H.09 Författare av utländskt ursprung. Här fanns skönlitterära verk av författare som har emigrerat och är verksamma i ett annat land. Till största delen byggdes avdelningen upp av författarna själva genom gåvor och omfattade över fyra tusen verk av ca 950 invandrarförfattare.

Här kan du klicka för böcker av och om invandrade författare och andra kulturarbetare som presenterats i tidskriften Invandrarrapport. Här kan du klicka om du vill veta mer om varje enskild författare eller grupp av författare efter land.

Avdelning för invandrartidskrifter

Biblioteket hade också en omfattande tidskriftsavdelning, bestående av drygt 1000 olika tidskrifter och tidningar. De fördelar sig på följande kategorier: ca 600 invandrar- och minoritetstidnigar; 100 utländska tidskrifter samt 300 st som har upphört. Institutet publicerar sedan 1976 en tryckt katalog över immigranttidskrifter och sedan 1998 även på Internet.
Internetkatalogen kan hämtas här.

Förutom böcker, rapporter och tidskrifter fanns ytterligare två sektioner, en för småskrifter, flygblad, informationsblad om invandrare eller invandrarföreningar, där man söker efter begrepp som assyrier, finska föreningar, Göteborg, Statens invandrarverk, etc, och en som består av tidningsklipp från över ett tiotal större dagstidningar under tiden 1974-2011.

Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida


Immigrant-institutet, Sweden
tel: 033-13 60 70

URL: http://www.immi.se/. E-mail: info @ immi.se
Uppdaterat av Miguel Benito maj 2020