Immigrant-institutets bibliotek

Specialbibliotek om invandrarfrågor

Institutets bibliotek har Skandinaviens största samling av litteratur om migration ur alla upptänkliga aspekter, dock huvudsakligen om Sverige som invandrarland. För närvarande finns det ca 12 000 monografier i bibliotekets samlingar. Av dessa utgörs 4 000 av rapporter och uppsatser från universitet, högskolor och myndigheter.

Immigrant-institutet är sedan 1990 anslutet till LIBRIS (Library Information System), d v s den nationellt omfattande bibliografiska databasen för universitets-, högskole- och specialbibliotek. Detta innebär att bibliotekets bestånd blir sökbart och tillgängligt för låntagare oavsett hemort. Du kan du göra sökningar i LIBRIS via Internet.
Efter försäljningen av Invandrarnas Hus har biblioteket flyttat till Statens biblioteksdepå i Bålsta. Litteraturen kan läsas på plats.

Sök i LIBRIS

För dig som nöjer dig med att läsa om de böcker som recenserats i tidskriften Invandrarrapport fram till 2001 kan du klicka här.

Avdelning för invandrade författare

Det finns en särskild avdelning - med ett alldeles eget SAB-signum, H.09 Författare av utländskt ursprung. Här finner man skönlitterära verk av författare som har emigrerat och är verksamma i ett annat land. Till största delen byggs avdelningen upp av författarna själva genom gåvor och omfattar nu över fyra tusen verk av ca 950 invandrarförfattare.

Här kan du klicka för böcker av och om invandrade författare och andra kulturarbetare som presenterats i tidskriften Invandrarrapport. Här kan du klicka om du vill veta mer om varje enskild författare eller grupp av författare efter land.

Avdelning för invandrartidskrifter

Biblioteket har också en omfattande tidskriftsavdelning, bestående av drygt 1000 olika tidskrifter och tidningar. De fördelar sig på följande kategorier: ca 600 invandrar- och minoritetstidnigar; 100 utländska tidskrifter samt 300 st som har upphört. Institutet publicerar sedan 1976 en tryckt katalog över immigranttidskrifter och sedan 1998 även på Internet.
Internetkatalogen kan hämtas här.

Förutom böcker, rapporter och tidskrifter finns ytterligare två sektioner, en för småskrifter, flygblad, informationsblad om invandrare eller invandrarföreningar, där man söker efter begrepp som assyrier, finska föreningar, Göteborg, Statens invandrarverk, etc, och en som består av tidningsklipp från över ett tiotal större dagstidningar under tiden 1974-2011. Här måste man söka efter tidningens namn och det årtal man vill läsa.

Läsesalslån

Immigrant-institutets specialbibliotek och informationstjänster utnyttjas gratis av såväl forskare som studerande. Biblioteket finns från och med den 1 mars 2012 hos Statens biblioteksdepå (SBD) i Bålsta. Litteraturen kan läsas på plats.

Hur kommer man till SBD, Statens biblioteksdepå?

Med allmänna medel
Man kan åka pendeltåg från Stockholm till Bålsta (Bålsta C) och sedan buss 311 mot Skokloster fram till SBD. Hållplatsen heter Sjönäs.
På UL-bussarna är det kontantfritt, vilket innebär att biljetten måste köpas innan du går på bussen eller betala med kontokort.

Med bil
Från Stockholm: E18 mot Oslo till avfart 146 (Bålsta V), höger 4-5 km mot Skokloster, höger ca 1 km mot Skokloster(Sigtuna). Statens biblioteksdepå finns på vänster sida (6-våningshus), vid skylten "Biblioteksdepå", sväng vänster 180 grader framför huset.

Postadressen till SBD är:
Statens biblioteksdepå
Sigtunavägen 7, 746 94 Häggeby.
Karta över platsen med den rödmarkerade byggnaden längs vägen 263.

Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida


Immigrant-institutet, Sweden
tel: 033-13 60 70

URL: http://www.immi.se/. E-mail: info @ immi.se
Uppdaterat av Miguel Benito mars 2012