Välkommen till
Immigrant-institutet

- ett nationellt centrum för dokumentation om invandrare, flyktingar, rasism och interkulturalism.

 

Immigrant-institutet är en ideell organisation med huvudsyfte att fungera som
informations- och dokumentationscentrum i invandrar- och flyktingfrågor.
Medlem blir du enklast genom att betala in 200 kr till Immigrant-institutets bankgiro 490-6012.
För pensionärer, arbetslösa och studerande är årsavgiften 100 kr.


Under årens lopp har det samlats en hel del fakta/kunskap på Immigrant-institutet. Vi vill dela med oss av det och har därför börjat lägga ut en del av det på Internet. Du kan söka på emigration, immigration, flyktingar, rasism och mänskliga rättigheter, nyheter på olika språk, språkkurser, högtider i världen, nyttiga adresser till invandrarorganisationer och länkar till alla världens länder, etc. etc. Saknar du något kan du skriva till oss.

Gå tillbaka till Immigrant-institutets hemsida och klicka på det område som intresserar dig mest.


Immigrant-institutets verksamhet är av icke vinstgivande karaktär. Verksamheten finansierades under många år helt med frivilliga insatser genom medlemmars och sympatisörers stöd. Under 1985-2007 erhöll institutet statligt stöd och under 1989-2007 kommunalt stöd. Nya vindar i politiken har medverkat till att rasera institutets ekonomi, som nu är helt beroende av medlemmarnas bidrag och arbete.
Medlemmar i institutet är enskilda och föreningar som vill stödja ett centrum där kunskapen om invandrare och flyktingar finns samlad.


Immigrant-institutet
c/o Emigranternas Hus Packhusplatsen 7, 411 13 Göteborg
Url: http://www.immi.se/
E-mail: info @ immi.se

Senast uppdaterat i juni 2015