:: Kulturnät Invandrare
 
:: Kulturarbetare
:: Organisationer
:: Litteratur
:: Massmedia
:: Radio och TV
:: Immigranttidskrifter

Litterära texter:
:: El Amasijo 2002-2006
John Argerich
:: poesi
:: prosa

Kulturnät invandrare:

 

Kulturnät Invandrare har vuxit fram under Immigrant-institutets nära femtioåriga verksamhet, först i form av kataloger och annat tryckt material, från och med 1996 med hjälp av internet.

Här kan du finna länkar till författare, konstnärer, musiker, kulturorganisationer m.m. med anknytning till invandrare och flyktingar. Immigrant-institutet uppdatera informationen kontinuerligt och det är vår förhoppning att texten ska vara korrekt när du söker.


Välkomna med synpunkter.

Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida Senast uppdaterat januari 2020
E-post: info @ immi.se
URL: http://www.immi.se/kultur/