Azril Bacal

Biografi

Azril Bacal är född 1941 och från Peru, men lever numera i Uppsala. Han är sociolog och knuten till Uppsala universitet, arbetar bl.a. för SIDA, den svenska regeringens biståndsorgan.

Egna verk:

Ethnicity in the social sciences : (a view and a review of the literature on ethnicity). - Uppsala, 1989. - 116 s. - (Research reports from the Department of Sociology, Uppsala University ; 1989:1)

Ethnicity in the social sciences : a view and a review of the literature on ethnicity. - Coventry : Centre for Research in Ethnic Relations, 1991. - 89 p. - (Reprint paper in ethnic relations ; no.3) - ISBN 0-948303-42-5

Types of ethnic identity responses to ethnic discrimination : an experimental approach to Mexican American identity. - Göteborg : Göteborgs universitet, 1994. - 172 s. - (KIM-rapport ; 1)

Identidad etnica cambio social : ethnic identity and social change. - Karlstad : Högskolan i Karlstad, 1994. - 17 s. - (Arbetsrapport / Högskolan i Karlstad. Samhällsvetenskap ; 94:2)

Medverkat i:

Mujer campesina, reforma agraria y desarrollo rural en el Perú hasta 1980 / por: Azril Bacal y Ana Cristina Braga. - Puno : Universidad Nacional del Altiplano, 1986. - 106 s.

Ethnic discrimination : comparative perspectives / Azril Bacal, José Alberto Diaz, Peter Ratcliffe, editors. - Uppsala : Univ., 1992. - 166 s. : diagr. - (Research reports from the Department of Sociology, Uppsala University ; 1992:2)

Invandrare i Uppsala : en preliminär studie av invandrare och flyktingars situation, åsikter och attityder i Uppsala. - Uppsala : Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala, 1995. - 68 s.


Tillbaka till kultursidan

Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida

Till html februari 2000