Immigrant-institutet samlar och dokumenterar invandrade författares verk

Arbetet initierades 1973. Hösten 1974 bildades Sveriges invandrarförfattares förbund. Som ett resultat av det gemensamma arbetet kan här presenteras en förteckning över författarnas verk och liv. Antalet författare uppgår i augusti 2015 till långt över 1 500.

Katalogen tar upp alla av Immigrant-institutet kända skönlitterära författare som är födda utomlands, oberoende av på vilket språk de skriver eller var de är publicerade.
Författare födda i Sverige med åtminstone en av föräldrarna född utomlands har också tagits med. (I den svenska officiella statistiken räknas de som "personer med utländsk bakgrund"). Vilka dessa är får man veta genom att klicka på "Sverige" i listan med länderna.


Författare som är publicerade på svenska

Det kommer ständigt frågor om hur många författare som är publicerade på svenska. Även om var och en kan söka sig fram, tycks det vara svårt även för forskare att addera rätt. Därför har vi sammanställt en lista med författare som har texter publicerade på svenska och som därmed borde vara mer tillgängliga för den svenska allmänheten.


Författare som skriver för barn

Allt fler frågor handlar om barnboksförfattare. Därför har vi gjort en preliminär lista över sådana författare, som underlättar för bibliotekarier och andra kulturarbetare. Tycker ni att någon saknas kan ni kontakta oss.


Fackförfattare

Från och med januari 2004 har Immigrant-institutet också börjat registrera fackförfattare som haft betydelse för Sverige och de invandrade minoriteterna med förhoppning om att denna nya sida ska återspegla den mångfald invandringen fört med sig och det positiva i samhällsutvecklingen.
Flera av författarna kan antas ligga i gränsen mellan skönlitteratur och facklitteratur.
Listan över fackförfattare upptar över 150 namn. Är du osäker kan du välja den gemensamma listan efter land, där både skönlitterära och facklitterära författare finns.
Översättare har tagits med om de samtidigt publicerat något eget verk. Det är mycket vanligt att invandrade författare översätter svenska författares verk till sina egna modersmål och därigenom sprider svensk litteratur över hela världen.


Skrifter om författare

Här nedan presenteras några länkar och skrifter som kan vara av värde för ökad kunskap om invandrarlitteraturen.

Invandrarförfattare i det offentliga samtalet
Förf: Miguel Benito Lista över publikationer av invandrade författare recenserade i Invandrarrapport

Invandrarförfattaren, pdf-fil
Magisteruppsats av Ramón Pérez Cortés.

Ruotsinsuomalaisten kirjoittama omaelämäkerrallinen kirjallisuus
Självbiografisk litteratur skriven av sverigefinska invandrare. Förf: Anneli Tikkanen-Rósza.

Skrifter:

Förvandlingarnas väktare. 1985. - (Immigrant-institutet. Ser. B35).
En bok om Karl H. Bolay och hans författarskap med utförlig bibliografi.
Lång, Helmer: Fyra svenska europér. 1976.- (Immigrant-institutet. Ser. B7).
Essäer om Martin Allwood, Karl H Bolay, Jörgen Nash och Alexander Weiss.
Rohlén-Wohlgemuth, Hilde, Svensk-judisk litteratur 1775-1994 : en litteraturhistorisk översikt. - Spånga : Megilla-förl., 1995. - 69 s. : ill. - ISBN: 91-971941-1-5

Tryckta bibliografier

Immigrant-institutet har också publicerat en rad tryckta bibliografier över invandrade författare uppdelade efter land eller region:

Diehl, Barbro och Strömberg, Gabriella: Lexikon över invandrarförfattare i Sverige.1977.
Första bibliografin med 98 författare från hela v&aouml;rlden.
Järvengren, Eva: Lexikon över latinamerikanska författare i Sverige. 1992.
Mäntykangas, Arja: Lexikon över finska författare i Sverige. 1992.
Soutkari, Anni: Lexikon över estniska författare i Sverige. 1992.
Nowakowski, Tadeusz: Lexikon över polska författare i Sverige. 1996.

Författarbibliografierna uppdateras dagligen utifrån det material som kommer till institutet, och läggs ut kontinuerligt på n&aouml;tet. En genomgång av samtliga författare från A till Ö tar ungefär fyra år. Om inget förändras i en författarbibliografi ändras inte heller datum för revideringen.

Saknar du något författarnamn i våra kataloger? Skriv till oss.


Tillbaka till författarlistan
Tillbaka till kultursidan