Domenico Inganni

Biografi

Biografi Född 1903 i Dizzasco, Valle Intelvi, Italien. Kom till Sverige 1918. Avled 1988.
Domenico Inganni fick Immigrant-institutets kulturpris 1986.

Egna verk:

Stuckatörens hemligheter : handledning i olika muraltekniker jämte en kort levnadsbeskrivning / med teckningar av Mats Åberg ; översättning av John Einar Åberg. - Stockholm : Forum, 1979. -115 s. : ill. ISBN: 91-37-07045-2
Skulptörens hantverk : handledning i olika tekniker jämte några lärorika historier / med teckningar av Mats Åberg ; bearbetning av John Einar Åberg. Stockholm : Forum, 1982. - 175 s. : ill. - ISBN: 91-37-07899-2
Stuckatörens liv och hantverk : handledning i olika tekniker jämte några lärorika historier / med teckningar av Mats Åberg ; översättning och bearbetning John Einar Åberg. Stockholm : Forum, 1982. - 265 s. : ill.
Utvidet og bearbeidet utgave av "Stuckatörens hemligheter" (1979) og "Skulptörens hantverk" (1982). Kort levnadsbeskrivning -- Muraltekniker -- Stuckatur - Skulptur. ISBN: 91-37-09379-7


Tillbaka till kultursidan

Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida
Till html januari 2005