På denna sida kommer Immigrant-institutet att successivt lägga ut information om invandrade konstnärer i Sverige.

I första hand registrerades medlemmarna i IKIS, Internationella konstnärer i Sverige, som verkade under 1978-2011.

Numera är sidan öppen för alla konstnärer med utländsk bakgrund och som är kända av Immigrant-institutet.

Välkommen med kompletteringar och tillägg.


Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida
Copyright: © 2003-2021, Immigrant-institutet
URL: http://www.immi.se/kultur/konst/
E-post: migrant @ immi.se