:: Kulturnät Invandrare
:: Kulturarbetare
:: Organisationer
:: Litteratur
:: Immigranttidskrifter
:: Massmedia
:: Radio och TV
:: Musik och teater
:: Arkiv, bibliotek, muséer

Litterära texter:
:: El Amasijo
:: poesi
:: prosa

Dikter:

Akram Monfared Arya, Nice person
Honorina Chitic, Dikter
Farzin Khoshchin, Poems
Jamshid Moshkani, Dikter
Gloria Salas E, Abuelita blanca
Alda Simon, El traje/Dräkten
Jana Witthed, HUDIKSVALL 1985Prosa på svenska

Akbar Golrang: Själar i skymundan. Pdf-fil av Kapitel 1-2Prosa på spanska

Víctor Fernández: Cronica de El Picacho
Camilo García: Reflexiones culturales II. Ensayos. 1998.
Eliseo Vinaja: Moret. Roman. 1997.


:: Kalendarium

Till försvar för svenska språket:
:: Om Mål-i-mun-utredningen
José Ramírez


Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida
Till HTML av Miguel Benito februari 1998. Senast uppdaterat maj 2012.
E-post: migrant@immi.se
URL: http://www.immi.se/kultur/