:: Kulturnät Invandrare
:: Kulturarbetare
:: Organisationer
:: Litteratur
:: Immigranttidskrifter
:: Massmedia
:: Radio och TV
:: Arkiv, bibliotek, muséer

Litterära texter:
:: El Amasijo
:: poesi
:: prosa

Immigranttidskrifter:

På denna sida presenteras artiklar, notiser om invandrar- och minoritetstidskrifter. Många av dessa tidskrifter finns på Immigrant-institutets bibliotek, med Sveriges viktigaste hemerotek om migrationsfrågor.


April 2008 - Estniska dagbladet i trångmål
Estniska dagbladet meddelar att de utkommer fram till slutet av året 2008. För att fortsätta behöver de ha minst 2000 prenumeranter, om de inte ska förlora statsstödet, som är en viktig förutsättning för utgivningen. Räddningen är 400 nya prenumeranter.
Om man inte når målet kommer tidskriften att överväga månadsutgivning från och med 2009.

Vi önskar att de ska kunna reda ut situationen. Det finns många nyinvandrade ester i Sverige som skulle kunna prenumerera. De kanske ännu inte vet att tidningen finns.

Ett annat alternativ är att staten bestämemr sig för att kräva ett annat antal prenumeranter för tidningar och tidskrifter på andra språk. Det har vi begärt i många år.

November 2005 - Immigrant-institutet stämmer Styrelsen för psykologiskt försvar för dataintrång och plagiat

Presstödsnämnden publicerade 2002 en rapport om minoritetstidskrifter i vilken de kopierade Immigrant-institutets katalog över tidskrifter. En förlikning nåddes mellan parterna i september 2005 genom vilken Presstödsnämnden erkänner institutets tidskriftskataloger som källa. Domen den 19 september 2005 mot Presstödsnämnden

I april 2005 publicerade även Styrelsen för psykologiskt försvar ungefär samma katalog, med den skillnad att de bara presenterade de tidskrifter som hade svarat på en enkät. Övriga tidskrifter ansågs ha upphört, även om de fortsätter att komma ut.
Stämingen har prövats av Stockholms tingsrätt och av Svea Hovrätt och båda finner att det är fritt att kopiera. Högsta domstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd.
Du kan läsa mer här


En tryckt katalog "Invandrar- och minoritetstidskrifter" publicerades av Immigrant-institutet 2001. Den motsvarar de uppgifter som fanns tillgängliga på internet mars 2001. Den kan beställas via e-post: migrant@immi.se. Pris: 60 kr. Privatpersoner beställer katalogen genom att betala 60 kr till bankgiro 490-6012.

Denna hemsida och tidskriftskatalogen revideras kontinuerligt online. Revideringen görs tack vare att tidskriftsutgivarna sänder regelbundet ett ex av alla inkomna numren till Immigrant-institutet.


The situation of minority journals in Sweden
Speeach by Miguel Benito at "Multicultural Media in Scandinavia" Nordic Symposium, Århus 12-15 June 2003


Välkomna med synpunkter. Skriv till migrant@immi.se.


:: Kalendarium

Katalog över tidningar och tidskrifter i Sverige.

Länkar till tidningar och tidskrifter i hela världen.


Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida Senast uppdaterat januari 2016
E-post: migrant@immi.se
URL: http://www.immi.se/kultur/