Propositioner, utredningar som berör invandrare och flyktingar
Proposals on laws concerning immigrants and refugees
Propuestas de ley de extranjería

Gällande lagar i Sverige
|DS (departementsserie)
|Kommittédirektiv
|Propositioner
|Riksdagens betänkande m.m.
|Regeringens skrivelser
|SOU (utredningar)
|Övriga

Till start

Regeringens propositioner

|2014/15 |2013/14 |2012/13 |2008/09 |2007/08 |2006/07 |2005/06 |2004/05 |2003/04 |2002/03 |2001/02 |2000/01 |1999/2000 |1998/99 |1997/98 |


2014/15

 
Gällande lagar i Sverige

Senast ändrat februari 2014
ULR: http://www.immi.se/lagar/ E-post: migrant@immi.se
Immigrant-institutet