Migration

Migration är det gemensamma namnet för processen att lämna ett land och bosätta sig i ett annat. Migration, från latinets migratio, betyder flyttning. Man skiljer på intern (inom en nation) och extern migration (mellan nationer). Vi kommer nedan att använda ”migration”, i första hand, som beteckning för extern migration.

En emigrant (utvandrare) är en person som flyttar från ett politiskt-geografiskt område till ett annat. I det nya området eller landet är man samtidigt immigrant (invandrare). Om man använder ordet emigrant eller immigrant beror mest på vad det är man betonar främst, att man har lämnat sitt land eller att man har kommit till ett nytt land.

Vi har haft migration i alla tider och i alla riktningar. Vad som skiljer dagens migration är att vi är mer medvetna om orsakerna och konsekvenserna av en flyttning. En annan skillnad är den mängd lagar som reglerar processen. Fram till 1913 kunde man i Sverige fritt vandra in och ut. Den första invandringslagen är från 1913.

1969 skapades Statens invandrarverk. 1 juli 1997 flyttades delar av Invandrarverkets verksamhet till en ny myndighet, Integrationsverket, som verkade i tio år fram till 30 juni 2007. År 2000 bytte Statens invandrarverk namnet till Migrationsverket.

På denna sida kommer du att finna information och länkar till både emigration och immigration. När migrationen är framtvingad av den politiska situationen i ett land och människorna känner sig tvungna att flytta talar vi om asyl och flyktingar.

bilder: