Presentation

Immigrant-institutet har sedan 1973 arbetat med dokumentation om invandrare och flyktingar. Institutet började redan 1996 med att lägga ut information via internet genom skapandet av webbadressen immi.se. Under dessa 20 åren har mycket hänt. Samtidigt har internet utvecklats. Den information som finns under rubrikerna "asyl", "migration" och "integration" söks ofta samtidigt, då informationen kan beröra alla dessa tre rubriker.

Immigrant-institutet hade uppgiften att vara ett kunskaps- och dokumentationscentrum om invandrare, flyktingar och rasism. Immigrant-institutet grundades 1973. Institutet byggde upp ett bibliotek och ett arkiv om migration och rasism, som varit tillgängliga för forskningen och allmänheten under tiden 1973-2011.

Biblioteket omfattade flera delsamlingar, litteratur om migration, samling av invandrade författare, en tidskriftsavdelning och en sektion med tidningsklipp från större dagstidningar 1974-2011. Biblioteket är packad i lådor och för tillfället inte tillgängligt för allmänheten.

Arkivet innehåller brev, protokoll, foton, notiser och tidningsklipp om invandrade kulturarbetare, föreningar m.m. Arkivet är deponerat hos Riksarkivet i Arninge, Stockholm.