Kvinnoorganisationer

 

Albanska kvinnoförbundet
Vemmenhögsgatan 20
291 37 KRISTIANSTAD
E-post: zojamorina@hotmail.com
Org. nr: 802416-8034

Assyriska Kvinnoförbundet 
Box 6019 
151 06 SÖDERTÄLJE 
Tel 08-550 166 83
Fax 08-550 115 93 
Tel ordf. Elisabeth Nison 011-14 49 55
E-post: kansliet@hujada.com

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige
Box 353
541 28 Skövde
Tfn: 0500-48 14 86, Fax: 0500-41 42 01
Mobil: 0707-69 77 61
Org. nr: 866601-5824
E-post: info@bihsavezzena.com
Hemsida: http://www.bihsavezzena.com/
Adresser till medlemsföreningar

Bosniskherzegovinska-Svenska Kvinnoförbundet i Sverige
Skaraborgsvägen 21
506 30 BORÅS
Tel 073 077 40 90 E-post: info@bssz.se
Hemsida: http://www.bssz.se
Org. nr: 802408-4330
Adresser till medlemsföreningar

Djibouti Kvinnor Riksförbund
Sibeliusgången 24 164 77 KISTA
Tel 0737233310 Org.nr: 802401-9062
E-post: djiboutiriksforbund@gmail.com

Internationella kvinnoförbundet 
c/o Elsy Hedlund, Aspö Skarpan17, 645 93 STRÄNGNÄS
Tel 0152-18404
Org. nr: 875001-9013
E-post: internationellakvinnoforbundet@yahoo.se
Adresser till medlemsföreningar

Iranska Kurdistans demokratiska Kvinnoförbund i Sverige
C/O Mozhdeh Heydari Bjarnason, Åbäcksgatan 4C
431 67 Mölndal
Tel 070-7652616
E-post: mozhdeh.bjarnason@gmail.com

Kommittén för försvaret av iranska
kvinnors rättigheter

Box 10035
400 70 GÖTEBORG
Tel 070-774 40 20 Fax 031-55 49 13
E-post: pice@swipnet.se

Kurdistans demokratiska kvinnoförening
C/O Sakina Hossini
Stallgatan 1B Tr 7
194 32 UPPLANS VÄSBY E-post: sakina_jian@hotmail.com

Kvinnoförbundet
Vemmenhögsgatan 20
291 37 Kristianstad
Tel 044-42210
E-post: kvinnofrb@hotmail.com

Kvinnor Soma Sverige
Fredsgatan 13 149 30 NYNÄSHAMN
Tel 073-5779870 Org.nr: 802497-0157 E-post: somaksverige@gmail.com

Polsk-Svenska Kvinnoförbundet i Sverige 
Box 5025 
102 41 STOCKHOLM 

Riksförbundet Internationella Föreningen för Invandrarkvinnor, RIFFI 
Norrtullsgatan 45 
113 45 STOCKHOLM 
Tel 08-30 21 89 Fax 08-33 53 23 
Org. nr: 802009-5280
E-post: info@riffi.nu
Hemsida: http://www.riffi.nu
Adresser till medlemsföreningar

Riksorganisationen Internationella Romska och Resande Kvinnors Center
Lokalföreningar i Luleå, Sundsvall, Gävle, Uppsala, Märsta, Stockholm, Södertälje, Örebro, Västerås och Malmö.

Turkiska Kvinnoförbundet
Järnvägsgatan 86
172 75 Sundbyberg
Tel 08-7280034
E-post: turkiskakvinnoforbundet@hotmail.com