Lokala invandrarföreningar efter län

Observera att denna sektion har upphört. Mängden föreningar och bristen på personella resurser gör att det är ogörligt i nuläget. Vi tar dock tacksamt uppgifter om nya föreningar eller om någon förening har upphört eller ändrat adress. Dessa uppgifter tar vi gärna in och sparar.  E-post: migrant@immi.se.

Man får ha i tanken att adressändringar är omfattande. Föreningar skapas, byter styrelse och adress, upphör eller ingår i nya andra. För att hålla adresserna aktuella behöver vi er hjälp. Därför är vi tacksamma om rätt uppgift så snart ni vet att en adress är felaktig. Använd gärna vår kontaktruta eller skriv till migrant@immi.se

Här nedan länkar av intresse:

Föreningar i Biskopsgården - möjligheternas katalog