Etniska organisationer

Invandrarnas organisationer fyller en viktig funktion för integrationen.

Här presenteras allmänna riksorganisationer och organisationer med särskild inriktning. Här kan du hitta adressen med ev. telefonnummer, e-post- och hemsideuppgift till ett 100-tal riksorganisationer bland invandrare (varav 10 kvinnoförbund, 13 ungdomsförbund),  ett antal kulturföreningar och frivilliga organisationer som arbetar direkt eller indirekt med eller för invandrare och flyktingar.

Det är vår förhoppning av detta register ska vara till nytta för enskilda, organisationer och myndigheter.

Föreningarna byter ofta adress. Den nuvarande katalogen har fått en ny layout med syfte att kunna uppdateras på ett enklare sätt.  Det förutsätter dock att vi får besked om det. Vid felaktiga uppgifter meddela oss, om inte omgående, så snart som möjligt:
E-post: migrant@immi.se