Diskriminering

Diskriminering:

Tre fall i vilka Arbetsdomstolen beslutat negativt:

 • DOM NR 3/05, MÅL NR A 128/03, 2005-01-19, Arbetsdomstolen
  Skadestånd på grund av etnisk diskriminering.
  En kvinna med ryskt ursprung har sökt en utannonserad anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget har gjort sig skyldigt till direkt och indirekt etnisk diskriminering genom att avbryta anställningsförfarandet i samband med ett telefonsamtal, inte kalla till intervju och inte heller anställa kvinnan.
 • DOM NR 14/05, MÅL NR A 276/03, 2005-01-26, Arbetsdomstolen
  Skadestånd på grund av etnisk diskriminering.
  En förskolelärare A, som har iransk bakgrund, svarade på en platsannons via telefax. Arbetsgivaren satte kort därefter ut en ny platsannons och anställde en person av svenskt ursprung. I tvist om etnisk diskriminering av A uppkommer i första hand frågan om arbetsgivaren har tagit emot och bedömt hennes platsansökan. Frågan besvaras nekande av domstolen.
 • DOM NR 47/05, MÅL NR B 54/04, 2005-04-27, ArbetsdomstolenSkadestånd på grund av etnisk diskriminering.
  En man med bosnisk bakgrund sökte inom angiven ansökningstid en utannonserad anställning hos ett bolag. När mannens ansökan inkom hade bolaget redan avslutat rekryteringsförfarandet och anställt en person av svenskt ursprung. I tvist om etnisk diskriminering uppkommer frågan om mannen var arbetssökande i den mening som avses i lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet.

Andra länkar om diskriminering:

 • ATT FÄRGAS AV SVERIGE
  Upplevelser av diskriminering och rasism bland ungdomar med afrikansk bakgrund i Sverige
  Av Viktorija Kalonaityté, Victoria Kawesa, Adiam Tedros
  Publicerad av DO