Organisationer

Det finns många organisationer som arbetar mot diskriminering och rasism. Här via länkarna till vänster går du vidare till organisationsgrupper som har ett uttalat mål mot diskrimienring och rasism.
I övrigt kan du gå vidare till katalogen över invandrar- och mniritetsorganisationer i Sverige på http://www.immi.se/organisationer/, där över 2500 invandrar- och flyktingorganisationer är registrerade.

Antidiskrimineringsbyråerna, där enskilda kan söka hjälp, finns i en egen separat lista för sig, liksom organisationer som verkar utanför Sverige.