Om oss

Immigrant-institutet är ett centrum mot diskriminering och rasism som funnits sedan 16 januari 1973. Institutet behöver ditt aktiva stöd, ekonomiskt och moraliskt. Du kan stödja Immigrant-institutet främst genom medlemskap.

Medlemsavgift: 200 kr enskilda, 250 kr lokala föreningar och 500 kr riksorganisationer. För mer information om medlemskapet skriv till info@immi.se.
Bli medlem redan idag! Bankgiro 490-6012. Medlemsavgift: 200 kr per år.

"More and more I feel that the people of ill will have used time much more effectively that have the people of good will. We will have to repent in this generation not merely for the hateful words and actions of the bad people but for the appalling silence of the good people."

Martin Luther King
Why we can't wait (New York, 1964).