Immigrant-institutet -
ett centrum för arbete mot rasism

 

Immigrant-institutet har under snart 30 års tid varit ett dokumentationscentrum om migration, flyktingskap, rasism och diskriminering.

Under denna tid har en för Sverige unik kunskapsbank byggts upp. En ekonomisk uppskattning av vad Immigrant-institutet är värt idag, om man nu skulle satsa på att bygga upp en likvärdig institution från början, kan uppgå till ca 45 miljoner kronor. Dessa samlade resurser är inte realiserbara i pengar men de kan utnyttjas bättre.

Immigrant-institutets grundtanke är att kampen mot rasism måste föras på flera olika nivåer. Ett sätt att bekämpa rasism är genom saklig information och upplysningsverksamhet. Detta har institutet gjort, bl.a. genom upplysning, nätverkande och dokumentation.

Upplysning

1) Opinionsbildning:

Immigrant-institutet har bemött felaktiga påståenden från allmänheten, politiker och myndigheter. Detta har gjorts på olika sätt. Ett exempel var flygbladet mot Ny demokrati 1992, som fick ett mycket positivt gensvar från olika håll (flygbladet finns nu i omarbetad form på internet: "frågor och svar om flyktingar"). Ett annat exempel är en skrift mot föreningen "Folkviljan och massinvandring" 1997. Också den finns tillgänglig via internet.
En av grunderna för diskriminering är felaktigheter i tolkningen av statistik. Immigrant-institutet var först med att konstatera att utvandringen under de senaste 150 åren har varit större än invandringen. Vi kunde också konstatera att en stor del av invandrarna lämnar Sverige efter några år, vilket har stor betydelse i opinionsbildningen.

2) Publikationer:

En bok som skapade opinion under lång tid.

Rasfördomar, 1976. Rasfördomar och invandrarproblem, 1981. Om invandrare och
rasmotsättninga
r, 1988.

3) Upplysningsverksamhet:

Immigrant-institutet får dagligen förfrågningar från främst skolelever, men också organisationer och enskilda. Frågorna besvaras i första hand av personalen, men också av institutets medlemmar, beroende på frågornas karaktär. Många av frågorna avser rasistiska påståenden. Från ett tiotal frågor per vecka före 1996 har institutet nu ett inflöde på ca 90 frågor per vecka.

Nätverkande

1) Mötesverksamhet:

Immigrant-institutet var först med att arrangera Invandrarriksdagen redan 1972. Sedan dess har flera sådana arrangerats. Likaså har man i samverkan med andra organisationer arrangerat Invandrarforum, där rasism och diskriminering varit ett av teman. En omfattande kalender hjälper också med information om olika arrangemang från andra institutioner i Sverige och internationellt. Se http://www.immi.se/calendar/.

2) Internationella kontakter:

Immigrant-institutet var representerat vid bildandet av ENAR, European Network Against Racism. Institutet följer upp arbetet på EUMC, European Monitory Centre Against Racism samt det internationella antirasistiska nätverket United.
Institutet arbetar också gemensamt med andra institutioner i Europa och i världen i frågor som berör invandrare och flyktingar, t.ex. det Europeiska nätverket för utlänningars rätt till familjeliv, the Association of European Migration Institutions, som arbetar med forskning och dokumentation om migration i alla dess aspekter och Euromigranet, som arbetar med frågor om vuxenutbildning.

3) Nätverk:

Immigrant-institutet är i sig en nätverksorganisation med flera organisationer, enskilda personer, forskare och kulturarbetare som medlemmar. Dessutom medverkar Immigrant-institutet i att skapa nätverk med flera andra organisationer utöver sina egna medlemmar. Nätverket "Samling mot rasism" har fått Immigrant-institutets praktiska stöd under flera års tid.
Institutet är öppet för alla sorters organisationer men utgår främst från invandrarperspektivet.
I anslagshänseende är detta en nackdel, eftersom vi erfarenhetsmässigt (30-årig verksamhet) vet att stödet går främst till svenska organisationer och nätverk. Just detta är samtidigt en del av arbetet mot rasism och diskriminering.

Dokumentation

1) Internet:

Immigrant-institutets internetportal har adressen www.immi.se. En stor del av portalens information ryms inom det antirasistiska arbetet i en bred mening. Portalen har idag över 5.000 sidor (motsvarande tio helfyllda pärmar). Enbart huvudtexten i institutets egen encyklopedi från afghaner till österrikare upptog i februari 2002 mer än 110 finstilta och tättskrivna A4-sidor, länksidorna inte medräknade. Se http://www.immi.se/alfa/.
Institutets internetportal har varit och är högt rankad inte bara i Sverige utan även internationellt. Mer information finns på http://www.immi.se/router.htm och länkade sidor.

2) Forskning:

Immigrant-institutet har kontakter med huvuddelen av de svenska IMER-forskarna. Institutet har också en av de få fungerade hemsidorna om migrationsforskning. Se http://immi.se/imer/.
Institutet har under årens lopp genom rådgivning, litteraturtips, ämnesval och konsultation medverkat vid uppkomsten av otaliga doktorsavhandlingar och forskningsrapporter.

3) Kunskapsbank:

Immigrant-institutet har Sveriges största samling av skrifter om migration rasism och diskriminering. Samlingen omfattar ca 12.000 böcker och rapporter och över 1.000 tidskrifter. Därutöver finns ett mycket stort antal tidningsklipp. Denna samling utgör stommen till ett väl fungerande antirasistiskt centrum. Institutets kunskapsbank inriktar sig främst till allmänheten, skolelever och frivilliga organisationer.
Staten vill satsa på helt nya kunskapsbanker i konkurrens med det som Immigrant-institutet nu erbjuder, i stället för samverkan. För en mycket mindre summa skulle Immigrant-institutet kunna erbjuda en bättre service.

Immigrant-institutets kunskapsbank är ovärderlig. Det är av högsta vikt att institutet får det stöd som behövs för att bibehålla och vidareutveckla den. Detta gagnar alla de organisationer och enskilda som arbetar mot rasism och främlingsfientlighet i Sverige.

Immigrant-institutet, Katrinedalsgatan 43, 504 51 Borås.

Hemsida: www.immi.se. E-post: migrant@immi.se.

Tel. 033-13 60 70. Fax 033-13 60 75.

Något omarbetad version av den text som lämnades till regeringen i februari 2002.
Tillbaka till sidan om rasism