Allemansrätten

I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det allemansrätten.

Allemansrätten – en unik möjlighet

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen.

Allemansrätten är en förmån som inte finns i många andra länder. Man kan också se den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till ofrihet för andra. Allemansrätten kräver ansvar och gott omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra människor ute i naturen.

Allemansrätten kan sammanfattas i orden
"Inte störa – inte förstöra".

Naturvårdsverket har utarbetat en kortfattad information på 15 språk, förutom på lätt svenska. Informationen finns tillgänglig på pdf-filer.
Allemansrätten på lätt svenska och andra språk

Du kan också använda dig av länkarna nedan:
På lätt svenska (pdf 146 kb)

Albanska (pdf 150 kb)
Arabiska (pdf 245 kb)
Bosniska (pdf 138 kb)
Franska (pdf 119 kb)
Kelderash (pdf 149 kb)
Kroatiska (pdf 138 kb)
Kurmanji (pdf 122 kb)
Persiska (pdf 160 kb)
Ryska (pdf 118 kb)
Serbiska (pdf 137 kb)
Somaliska (pdf 122 kb)
Sorani (pdf 447 kb)
Spanska (pdf 119 kb)
Tigrinja (pdf 927 kb)
Turkiska (pdf 167 kb)

Allemansrätten en förutsättning för friluftslivet
Tack vare allemansrätten kan du röra dig nästan överallt i naturen, så länge du inte stör eller förstör. Detta innebär att vi har gott om möjligheter till friluftsliv i Sverige.

Allemansrätten – Vad gäller?
Det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen. Här kan du läsa om vad som gäller enligt allemansrätten.

Allemansrätten i skyddade områden
I skyddade områden, som nationalparker och naturreservat, finns särskilda bestämmelser för att bevara viktiga natur- och kulturvärden. Bestämmelserna kan innebära att allemansrätten är begränsad, men ibland också utökad.