Covid-19

Covid-19 påverkar hela samhället.
Här nedan information på flera språk.

9 dec.2020:
Covid-19-lag
Regeringen remitterar idag ett utkast på en tillfällig pandemilag för covid-19. Syftet är att ge regeringen och andra myndigheter bättre möjligheter att vidta åtgärder för att bromsa smittspridningen, utan att lägga begränsningar på verksamheter som kan genomföras smittsäkert. Det kan till exempel handla om begränsning av antalet besökare, öppettider eller som yttersta åtgärd nedstängning av vissa verksamheter.
– Pandemin kommer pågå under lång tid framöver. Det behövs en lagstiftning för att kunna genomföra mer träffsäkra smittskyddsåtgärder likväl som möjligheten att införa mer långtgående begränsningar, säger socialminister Lena Hallengren.
Informationsblad på svenska och andra språk.
I den promemoria som nu skickas ut på remiss föreslås en tillfällig lag för att förhindra smittspridning av covid-19.
Informationsblad på svenska och andra språk.

Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19
Informationsblad på svenska och andra språk.
Folkhälsomyndigheten

NHS COVID-19 Guidance translated into 43 languages
Migrant Integration Information and good practices
European Web Site on Integration