Samhällsinformation/Society

December 2016

Informationsmaterial för nyanlända om böcker, nyheter och information på lättläst svenska
Asylsökande och nyanlända har stort behov av information som är begriplig och att få tillgång till nyheter och litteratur på det sätt som passar dem. Foldern finns på 13 förutom lätt svenska.
Myndigheten för tillgängliga medier, www.mtm.se

September 2016
Sveriges interreligiösa råd har tagit fram en informationsskrift om religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige. Foldern är till för de som är intresserade av att lära sig mer om dessa frågor. Den vänder sig också till nyanlända flyktingar och är översatt till fyra olika språk: engelska, arabiska, persiska/dari och tigrinja.

Skriften talar inte om vad en ska tycka eller tro – utan bara vad som gäller enligt svensk lag. Det finns även med allmän information om religion i Sverige. I slutet av broschyren finns kontaktuppgifter till många av trossamfunden i Sverige.

Du kan hämta skrifterna här:
Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige
De kan också beställas via info@interreligiosaradet.se.

Maj 2010

En utredning med förslag om samhällsinformation för nyanlända utanför flyktingmottagandet
har presenteras i slutet av maj 2010.
Klicka här för att läsa utredningen Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet

Slutbetänkande av Utredningen om samhällsorientering för nyanlända invandrare. SOU 2010:37

Mars 2010

E-ansökan om svenskt medborgarskap

Nu är det möjligt att ansöka elektroniskt om svenskt medborgarskap. Ansökan görs via Migrationsverkets webbplats på Internet. Den sökande fyller i ansökan, betalar och skickar sin ansökan via webbplatsen. Eftersom en elektronisk ansökan ännu inte kan skrivas under med hjälp e-legitimation måste den sökande tillsvidare även skicka en underskriven pappersutskrift i original till Migrationsverket. Även identitetsdokument som ska styrka identiteten måste skickas in i original.

Den som ansöker elektroniskt måste vara bosatt och folkbokförd i Sverige.

Länkar till e-ansökan finnas på medborgarskapssidorna (Bli svensk medborgare) på Migrationsverkets webbplats på Internet, www.migrationsverket.se.

Frågor om hur ansökningen går till kan besvaras av Catarina Liedman, medborgarskapsenheten, Migrationsverket. Frågor av mer allmän karaktär besvaras av Migrationsverkets kundtjänst.

Migrationsverkets växel har telefonnummer 0771-235 235