SFI

Allmänt om sfi / General on sfi

Högre utbildning / University studies

Interaktiva kurser/ Interactive Courses

 • Safir, Svenska och arbetsliv för invandrare
  Swedish and work life for immigrants.
  SAFIR är en webbaserad kursmodell för undervisning i svenska som främmande språk.
  Arbetet har skett på uppdrag av Integrationsverket och med stöd av ESF-rådets
  Equalprogram. Kursen är fri, men man ska registrera sig.
  Nationellt centrum för flexibelt lärande
 • Lexins animationsteman
  Interaktiva planscher där du ser begrepp och föremål i deras naturliga sammanhang och får samtidigt orden upplästa.
  Animationsteman består av filmsnuttar som illustrerar saker vi gör till vardags.
 • Lexins bildteman
 • Bab.la. Språktext.

Ordböcker

 • Lexin på nätet - ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen och Kungliga tekniska högskolan
  Institutet för språk och folkminnen har publicerat en rad ordböcker under benämnigen "Lexin".
  På Lexinsidorna kan du använda lexikon på sexton språk: albanska, arabiska, bosniska, engelska, finska, grekiska, kroatiska, nordkurdiska, persiska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska samt turkiska.
 • Imigrant-institutets länkar till språk
  Länkar till språk i världen, inklusive ordböcker.

Dokument - Documents

Lagar - Laws

Myndigheter - Authorities in Sweden

 • Skolverket
  Ansvarar för utbildningsinspektion, nationell uppföljning och utvärdering.

  The National Agency for Education was formed in 1991, coinciding with a change in responsibility for the school system. State control was replaced by a target-oriented system with significant local responsibilities. The municipalities were given responsibility for school organisation, staffing and resources.

Forskningsinstitutioner - Research Institutions in Sweden