Innehåll: Invandraren nr 2/4-1996

PÅ SVENSKA:
Miguel Benito: Invandrartidskrifter 3
Immigrant-institutets priser 1996 utdelade 4
Från medlemmarna 6
Insänt: Lech Rzewuski: Bödeln 7
Antonio Duarte:Nybyggarnas dröm, indianernas mardröm 8
Alda Simon: Porträtt av en diktator 10
Ilmar Laaban 75 år 11
Lech Rzewuski: Hyllning till Ilmar Laaban 11
Silvia Constantinescu: Kulturen definierar människan (intervjuer) 12
Vladimir Oravský:TV-reklam och barn 18
Janos Kaloczy: Sveriges nationaldag 20
Rakt upp och ned 21
Annika Cullberg, Herman Gatica: Fristadsfond 24

PÅ SPANSKA:
Renzo Ramírez: Colombianos en Gotemburgo y Bohus 26
Zulema Facciola: Cuba después del derrumbe del comunismo 33
Lita Prats: El colegio tiene un papel esencial en la integración 34
Alda Simon: Retrato de un dictador (cuento) 36
- " - : Las monedas de don Arne (recensión) 37

PÅ ENGELSKA:
The Convention on the Rights of the Child 38
A working day in the life of a 10-year-old girl In Nepal 39

Omslagets sista sida:
Kia luzitu Hamani: Estonia 1994 (dikt på franska)
Teckning sidan 17: Burhan Misirli


Tidskriften Invandraren
Immigranternas Riksförbund,Internationella konstnäre i Sverige och Sveriges Invandrarförfattares Förbund
E-post: migrant@immi.se
Miguel Benito,augusti 1997, Tillbaka till tidskriften invandraren
Tillbaka till övriga tidskrifter