RAHVUSLIK KONTAKT

Språk: estniska
Startår: 1957
Utgivare: Sverigeesternas Förbund
Postadress: Wallingatan 34, 111 24 Stockholm
Telefon: 08-21 66 49, 08-723 05 21
Fax: 08-723 19 04
E-post: rel@swipnet.se
Prenumerationspris: 180 kr, 50 kr enstaka nummer(4 nr/år)
Plusgiro: 35 13 58-7
Upplaga: 1300

Rahvuslik KONTAKT är inte en medlemstidning i vanlig bemärkelse, utan har prenumeranter även utanför förbundet. Huvuduppgiften för Rahvuslik KONTAKT är att spegla vad som händer inom minoritetsgruppen i Sverige (kommentarer, personalia mm), men tidskriften tar även upp kulturella, sociala och politiska frågor i Estland, som kan vara av intresse för esterna i Sverige.
Informationen om Sverige handlar främst om viktiga samhällsfrågor, t.ex. val och folkomröstningar, minoritetsfrågor mm.

Tillbaka


Senast ändrat 29 januari 2000. Senast ändrat april 2009