In English
En español

Världens högtider

 

Tidningar
Språk
Länder
Högtider

Hemsidan
Det finns flera bra portaler där man kan hitta information om alla tänktbara högtider. Immigrant-institutet har publicerat en liten skrift om "Våra gemensamma högtider" som också är tillgänglig på internet.

Idag - today:

Viktiga länkar till högtider i världen:


Till Immigrant-institutets hemsida Senast ändrat i januari 2014
E-mail: migrant@immi.se
URL: http://www.immi.se/world/